Romatolojide Hedef 2021 Sempozyumu
  
  İstanbul
  27-30.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İstanbul
TARİH   27-30.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
-İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
-Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   CVK Hotel Bosphorus
ORGANİZATÖR KURULUŞ   D Event Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.hedefromatoloji.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

İstanbul’daki 3 büyük Tıp Fakültesi (İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi), İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinin birlikte düzenlediği “Romatolojide Hedef 2021” sempozyumunu bu sene 27-30 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceğiz.

İlk olarak 2017 yılında düzenlediğimiz “Romatolojide Hedef” sempozyumlarının, özellikle tedaviyi önceleyen ve romatizmal hastalıkların güncel tedavi yaklaşımlarının kapsamlı bir şekilde irdelendiği önemli bir toplantı haline gelmesi hepimiz için mutluluk verici bir gelişme oldu. COVID-19 pandemisinin hastalarımızın takip ve tedavisine yapmış olduğu olumsuz etkilerin yanı sıra, uzmanlık öğrencilerimizin ve romatolog meslektaşlarımızın eğitimlerini de aksatması, önemli bir açığı kapayan bu toplantıların önemi arttırdı. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde tek seçeneğimiz haline gelen sanal toplantıların getirdiği kısıtlılıklar da, yüz yüze gerçekleştirebileceğimiz, meslektaşlarımız arasında bilgi ve tecrübe alışverişinin çok daha etkin olabileceği buluşmalara olan ihtiyacımızı ortaya çıkarttı.

Bu beklentilerle, sizlerle daha verimli bir toplantı gerçekleştirebilmek için sempozyumumuzu pandeminin etkisinin azalacağını umduğumuz Ekim 2021 sonunda yapmaya karar verdik. Uzun bir aradan sonra ilk defa yüz yüze birlikte olmayı ümit ettiğimiz “Romatolojide Hedef 2021” toplantımızda en güncel tedavi yaklaşımlarını konuşacağımız konferanslar, paneller, sempozyumlar ve bildiriler yer alacak.

Tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu, birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutlayarak taçlandırmayı arzu ediyoruz.

Ekim ayında görüşmek dileğiyle selam ve saygılarımızla,

‘Romatolojide Hedef 2021’ Düzenleme Kurulu adına

Prof. Dr. Ahmet Gül
Sempozyum Başkanı

Geri