EYİ 2021 21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve
  İstatistik Sempozyumu
 
 
  21st International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics
  ONLINE
  8-10.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   ONLINE
TARİH   8-10.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. İİBF Ekonometri Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Rating Academy Organizasyon
ETKİNLİK WEB SAYFASI   eyicongress.info/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Yirmi birinci Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (EYİ 2021), Ülkemizdeki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümlerinin ev sahipliğinde 08 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Elektronik ortamda (zoom meeting) üzerinden gerçekleştirilecektir. (http://eyicongress.info/)

Her sene bir üniversitemizin Ekonometri Bölümü himayesinde gerçekleştirilen bu seçkin sempozyumun 21.sini gerçekleştirmenin heyecan ve gururunu taşıyoruz. 21. Uluslararası EYİ sempozyumu, akademisyenlerin ve profesyonellerin ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik konuları üzerine odaklanarak en son araştırma bulgularını tartışmak üzere bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Sempozyum, sözü edilen konularda yenilikçi fikirlerin tartışılması için değerli bir platform olmaktadır. Uluslararası sempozyum genel ve paralel oturumlar içermektedir; dili Türkçe ve İngilizce olacaktır.

Katılımınız sempozyumumuza değerli katkı sağlayacak ve bizleri mutlu edecektir. Kongre ile ilgili bilgileri http://eyicongress.info/ adresinden alabilir ve sorularınız için bize contact@eyicongress.info e-mail adresinden ulaşabilirsiniz


Prof. Dr. Murat ATAN
21. EYİ Düzenleme Kurulu Başkanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Ekonometri Bölümü

Geri