10. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi
  
  Konya
  3-6.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Konya
TARİH   3-6.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -İlmi Etüdler Derneği
-Necmettin Erbakan Üniversitesi
-Konya Büyükşehir Belediyesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Necmettin Erbakan Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://tlck.org.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi (TLÇK), Sosyal Bilimler alanında disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek, nitelikli ve özgün akademik üretime katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ulusal bir kongredir.

TLÇK, genç akademisyenlere çok yönlü iletişim ve tecrübe aktarımı imkanı sunarak lisansüstü çalışmaların niteliğini artırmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de yaşanan özgün akademik üretim sorununu aşmak için disiplinler arası yaklaşımları teşvik ederek ortak dil ve yöntem geliştirilmesine imkan sağlayan TLÇK, nitelikli akademik çalışmaların artmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.

Her yıl Türkiye’deki bir üniversite ve şehre konuk olan TLÇK, Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü düzeyde çalışmalar yapan veya bu çalışmalarını son iki yılda tamamlamış olan araştırmacılara, çalışmalarını tecrübeli akademisyenler ve akademisyen adayları önünde sunarak fikir alışverişinde bulunma ve zenginleştirme ayrıcalığı sunmaktadır. Kongrede kör hakemlik sistemi uygulanmakta ve gönderilen özet ile tam metinler alanında uzman hakemler tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilmektedir. Kongrede yer alan sunumların bilim dünyasına kazandırılması için kongre sonunda seçilmiş bildiriler İLEM tarafından yayınlanmaktadır.

İlk defa 2007 yılında Genç Akademisyenler Buluşması ismi ile yola çıkan ve Disiplinler Arasılık/Disiplinler Ötesilik temasıyla beş yıl boyunca faaliyet gösteren çalışma, 2012 yılından itibaren Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi olarak adlandırılmıştır. Yılda bir kez düzenlenen TLÇK, sosyal bilimler alanında kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) öncülüğünde, TÜBİTAK gibi çeşitli kurum/kuruluşların ve yerel yönetimlerin destek ve ortak çabası ile düzenlenmektedir.

Geri