Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlâk Sempozyumu
  International Symposium on Religion, Thought and Ethics
  ONLINE
  5-7.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Din
YER   ONLINE
TARİH   5-7.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://webportal.yyu.edu.tr/dindusunceahlak
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
İslâm dünyasında din, düşünce ve ahlâka dair ortaya konan entelektüel faaliyetlerin önemli bir müktesebat teşkil ettiği malumdur. İslâm düşünce tarihi boyunca pek çok ilim insanı; dinin, düşüncenin ve ahlâkın mahiyetini anlamaya ve yorumlamaya çalışmışlardır. Devasa bir birikime rağmen dinin, düşüncenin ve ahlâkın özellikle günümüzde yaşanan düşünce ve ahlâk sorunlarıyla ilişkili olarak irdelenmeyi hak eden pek çok noktasının mevcut olduğu da aşikardır. Bu çerçevede, günümüzde dinin düşünce ve ahlâk yönüyle bir bütün olarak yeniden ele alınmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca binaen düşüncenin ahlâkla ilgili boyutlarının ortaya konulması, düşünce ahlâkının irdelenmesi ve ahlâkın düşünsel temellerinin müzakeresi için din, düşünce ve ahlâkla ilgili meselelerin ilmi platformlarda tartışılması önem arz etmektedir.

Bu maksatla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından, 5-7 Kasım 2021 tarihinde “Uluslararası Din, Düşünce ve Ahlâk Sempozyumu” düzenlenecektir. Aşağıdaki başlıklarda din, düşünce ve ahlâka dair meselelerin siz değerli katılımcılarla müzakere edilmesi hedeflenmektedir.

Geri