IDEC 2021 Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi
  International Distance Education Congress
  ONLINE
  19-20.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   ONLINE
TARİH   19-20.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   idec2021.asbu.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları ve Katılımcılar,

IDEC2021 Uluslararası Uzaktan Eğitim Kongresi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı; uzaktan eğitimin tüm yönleriyle ele alınması, ülkemizde ve uluslararası platformda yapılan uzaktan eğitim araştırmalarının ve başarılı uygulamaların paylaşılması, bilgi ve deneyimlerin aktarılması ve yaygınlaştırılmasıdır. Kongremiz, uzaktan eğitim kapsamında tüm uzmanlık alanlarında çalışan meslektaşlarımızın katkılarına açıktır. Kongre kapsamında, alanında uzman çağrılı konuşmacılar bizimle birlikte olacak, dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitim çalışmalarının tartışılacağı paneller ve sözlü bildiriler yer alacaktır. Kongrenin konuları temanın içerdiği çoğulluk gereği, oldukça geniş bir alanı kapsayacak biçimde belirlenmeye çalışılmıştır. Kongrenin uzaktan eğitimde kalitenin arttırılmasına ve uzaktan eğitim sistemlerinin geliştirilmesine katkı getirmesi beklenmektedir. Kongreye kabul edilen bildiri özetleri çevrimiçi yayınlanacak olup bildiri tam metinleri ISBN’li Kongre Tam Metin Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Her iki dilde de sunum yapılabilmektedir.

Siz değerli meslektaşlarımızı kongremizde görmek bizleri memnun edecektir. Kongremize desteklerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Kongre Düzenleme Kurulu

Geri