1. Uluslararası Dr. Safiye Ali Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner
  Çalışmalar Kongresi
 
  1st International Dr. Safiye Ali Multi-Disciplinary Studies Congress in Health Sciences
  ONLINE
  6-7.AĞUSTOS,2021
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   ONLINE
TARİH   6-7.AĞUSTOS.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Effect Publishing Agency
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Effect Publishing Agency
ETKİNLİK WEB SAYFASI   safiyealicongress.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli meslektaşlarımız,

COVID-19 salgınının oluşturduğu ve tüm dünyayı etkisi altına alan olağanüstü koşullar artarak devam etmektedir. Bu sebeple bu yıl birincisini düzenleyeceğimiz kongremizi yüz yüze yapabilme olanağımız olmadığını bildirmek isteriz.

Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında güncel konular teması ile gerçekleştireceğimiz kongremiz online olarak gerçekleştirilecektir. Kongremizin temel amacı; tıp ve sağlık bilimleri alanlarının gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu alanlarda güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak, sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve işbirliğini artırarak ülkemizdeki ve uluslararası düzeydeki bilim insanlarını bir araya getirmektir.

Kongremiz mesleki ve bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için bu alana gönül veren dostlarımızı bir araya getiren önemli bir platform olacağını düşünmekteyiz. Bu platform dâhilinde değerli bilimsel çalışmalarınızı sunmanız için bildiri sunumlarına geniş yer verilecektir.Bu kapsamda sizleri 6-7 Ağustos 2021 tarihinde zoom üzerinden düzenlenecek olan "I. ULUSLARARASI DR. SAFİYE ALİ SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ" isimli kongremize davet etmekten onur ve mutluluk duyarız.

Dijital kongremizde görüşmek dileğiyle, bildiri özetlerini bekliyoruz.

Geri