IWACT 2021 5. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
 
  5th International West Asia Congress of Tourism Research
  ONLINE
  23-26.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Turizm
YER   ONLINE
TARİH   23-26.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   iwact.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları, Araştırmacılar ve Sektör Temsilcileri

2020 yılı bir taraftan küresel salgının yarattığı tahribatla mücadele yılı olurken, diğer taraftan gelecek yıllarda turizmin tam olarak nasıl görüneceği ve nereye evirileceği hesaplarının yapıldığı bir yıl olmuştur. Zira turizmde yaşanan mevcut kriz önceki krizlerden çok daha büyüktü ve etkileri de muhtemelen bir o kadar uzun olacaktır. Ancak unutulmaması gereken her krizin aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirdiği gerçeğidir. Öncelikle geçmişin normlarına dayanan stratejilerden uzaklaşmak ve onun yerine ileriye bakan ve geleceğin dönüşümlerine uyum sağlayan yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Çünkü hayatımıza giren yeni normaller, sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliğe katkıda bulunma potansiyeli olan turizmin, herkesin yararına olması için yeniden tasarlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu anlamda pandemi sonrası turizmi yeniden yapılandırmak için turizmcilerin düşünme fırsatı olduğunu ve turizm anlayışının daha adil ve daha eşitlikçi bir odağa evirilmesi gerektiğini unutmayalım. Bu aşamada bir karar vermemiz gerekecek…, turistik bir coğrafyada kitlesel büyüme gerektiren tüketim şeklini ve kapitalist yaklaşımı mı benimseyeceğiz, yoksa daha sürdürülebilir bir büyümeyi sağlayacak yöntemleri mi ? Aslında bu sorunun cevabı 2020 yılında yaşanan pandemiyle birlikte dünyanın insan müdahalesi olmadan kendini iyileştirebileceği düşüncesinin milyonlarca insan tarafından kabul görmesiyle verilmiştir. O zaman yapmamız gereken bu küresel umudu dünyayı gerçekten iyileştirecek şekilde kullanmak ve turizmin geleceğine ilişkin iyi bir tasarıma dönüştürmektir.

Değerli bilim insanları, araştırmacılar ve sektör profesyonelleri beşincisi düzenlenecek olan IWACT’2021 geçen dört yılda olduğu gibi bu yıl da turizme ilişkin birçok konuda sizlerin düşüncelerini ve yol haritalarını aktarma platformu olacaktır. Kongreye gönderilen çalışmalar sanal ortamda video konferans yoluyla Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecektir. Kabul edilen bütün çalışmalar tercihe göre özet ve tam metin formatında kongre bildiri kitapçığında basılacaktır. Aynı zamanda belirlenen çalışmaların bir kısmı ise değerli bilim kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda kör hakemlik sürecinden sonra kongre internet sitesinde belirtilecek dergilerin özel sayısında veya uluslararası bir yayın evinde kitapta bölüm olarak yayınlanacaktır. Kongre için özet gönderimi 28 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek olup, gönderilen bildiri özetleri bilim kurulunda bulunan akademisyenler tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Kabul edilen bildiri özetleri, 19 Temmuz 2021 tarihinde kongre internet sayfasından duyurulacaktır.

Bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz IWACT’ın başarısında siz değerli bilim insanı ve araştırmacılara katkılarınızdan dolayı düzenleme kurulu adına minnettar olduğumuzu ifade etmek isterim. Geçen dört yılda olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek olan bu organizasyona ülkemizden ve dünyanın birçok farklı ülkesinden katkıda bulunmak isteyen bilim insanlarını ve sektör profesyonellerini memnuniyetle ağırlayacağımızı belirtmek isteriz. Sevgiyle ve sağlıkla kalın…


Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu

Geri