5. Ulusal 1. Uluslararası Liman Kongresi
 
  5th National 1st International Congress on Ports
  ONLINE
  4-5.KASIM,2021
     
KATEGORİ  
Denizcilik
YER   ONLINE
TARİH   4-5.KASIM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   ulk2021.deu.edu.tr/tr/7-2/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
V. Ulusal / I. Uluslararası Liman Kongresi, 4-5 Kasım 2021 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı, liman ve terminal konularında çalışan akademisyenleri, limancılık sektörü temsilcileri ve paydaşlarını bir araya getirmek ve limanlara ilişkin her türlü bilgi ve birikimin paylaşılmasına olanak sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda 2013 senesinden bu yana ulusal ölçekte düzenlemekte olduğumuz kongremizi, uluslararası katılıma imkan sağlayacak şekilde genişletmiş bulunmaktayız.

Covid-19 birçok ekonomik alanda olduğu gibi limancılık sektöründe de önemli etkilere sahip olmaktadır. Küresel tedarik zincirlerinin herhangi bir aksamaya uğramadan bu zorlu süreçte devamlılığı için önemli bir role sahip olan limanlar, hiç şüphe yok ki dayanıklılıkları ve esneklikleri ölçüsünde başarılı olabilmektedir. Gerek ticari gerekse operasyonlara ilişkin belirsizliklerin yoğunlaştığı bu süreçte, liman yöneticileri için karar verme süreçleri hiç olmadığı kadar zor bir hale gelmiştir. Belirsizlikle tanımlanan bu sürecin limanlarda kritik ve kalıcı yönetsel değişimlere yön verecek olduğunu öngörebilmek mümkündür. Bu noktadan hareketle V. Ulusal / I. Uluslararası Liman Kongresinin ana teması “Pandemi Sürecinde Limanlar: Belirsizliği Yönetmek” olarak belirlenmiştir.

Kongremize daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve sunulmamış Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış tam metin veya genişletilmiş özet formatlarında bildiri metinleri kabul edilecektir. Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve kongrede sunulması kabul edilen bildiriler, e-ISBN ile kongre bildiri kitabında yer alacak ve kongre internet sayfasında yayınlanacaktır. Kongre temasına uygun bildiriler arasında Bilim Kurulu’nca yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen bildiriler, hakem değerlendirmesinden geçerek “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi”nin kongre özel sayısında yer alacaktır.

Limancılık sektörü için yeni fikirleri, kavramları ve bulguları paylaşacak değerli bilimsel çalışmaları birlikte değerlendirmek üzere sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Kongremize değerli katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde aramızda olmanızdan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı belirtiriz.


Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN
Kongre Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanı

Geri