36. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanmı Kongresi
  
  Muğla / Marmaris
  27-31.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Muğla / Marmaris
TARİH   27-31.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   ANKEM Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel

ORGANİZATÖR KURULUŞ   Burkon Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://2021ankem.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız, Sevgili Ankemistler,

Sizlere 36. ANKEM Kongresi’nin 27 - 31 Ekim 2021 tarihinde Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel, Marmaris'te gerçekleştirileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kongremizde de çocuk ve erişkinlerde enfeksiyon hastalıkları ve akılcı antibiyotik kullanımıyla ilgili konular (Tıp, Ezcacılık, Epidemiyoloji,Veterinerlik vb.) farklıbilim dallarını içeren multidisipliner ve bütünleyici yaklaşımla ve hasta odaklı olarak ele alınacak; enfeksiyon hastalıklarında antibiyotik direnci, akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri, epidemiyolojik değerlendirmeler, farmakoekonomik yaklaşım, çocukluk ve erişkin aşılamaları, cerrahi ve kritik hasta enfeksiyonları başta olmak üzere güncel konular alanlarında yetkin bilim insanları tarafından sunulacak ve hep birlikte tartışılacaktır.

Kongremiz her zaman olduğu gibi ANKEM Meydanı ve Enver Tali Çetin konferansı ile başlayacak, genel oturum ve paneller ve eğitici ve tartışmalı sözel ve poster bildirilerinin yanı sıra bilim ve sanatla koşut olacak yüksek seviyeli sosyal programlar ile sürdürülecektir. Kongrelerin özünü teşkil eden bilimsel sunular (sözel ve poster bildirileri), yetkin bildiri jürileri tarafından yapıcı eleştirel bir yaklaşımla tartışılacak ve değerlendirilecektir.

36. ANKEM Kongremizin her zaman olduğu gibi, sizlerin katılımı ve katkılarıyla daha da zenginleşeceğine ve yüksek bilimsel düzey ve kalitede geçeceğine inanıyor, kongremize sunu ve katılımları ile destek verecek tüm meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

36. ANKEM Kongresinde birlikte olmak ümidiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Esin ŞENOL

Prof. Dr. Anıl AKTAŞ TAPISIZ

Geri