5. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi
 
  5th Mülkiye International Relations Congress
  Ankara
  14-15.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
İktisadi ve İdari Bilimler
YER   Ankara
TARİH   14-15.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.mulkiyeircongress.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin beşincisi “Uluslararası Sistemin Yeni Krizi: COVID-19 Pandemisi” başlığıyla 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Kofi Annan, çevre kirliliği, silahların yayılması, örgütlü suç, iklim değişikliği gibi tüm dünyayı somut bir şekilde etkileyen ve yalnızca çok taraflı ve uzun vadeli iş birliği ile üstesinden gelinebilecek olan sorunları ifade etmek için, “pasaportsuz sorunlar” kavramını kullanmıştır. Ancak Annan, kamu sağlığı alanında çalışan akademisyenlerin çok sayıda devleti etkileyecek bir salgını uzun zamandır bekliyor olmalarına rağmen, küresel salgınları bu sorunlar arasında düşünmemişti. Oysa dünya, COVID-19 salgınının hızla yayılmasıyla birlikte tam da "pasaportsuz sorun" olarak nitelendirilebilecek bir durumu 2020’nin ilk aylarından itibaren tecrübe etmeye başlamıştır.

Hayatın her alanını etkileyen COVID-19 pandemisinin uluslararası sistem ve toplum üzerinde de çok büyük etkileri olduğuna kuşku yoktur. Pandemi, ABD-Çin ticaret savaşları ile hız kazanan hegemonya mücadelesinden küresel ekonomiye, uluslararası örgütlerle ilgili eleştirilerden tek-taraflılık tartışmalarına, uluslararası güvenlik yaklaşımlarından insan haklarının korunmasına kadar çok geniş bir alanı etkilemiştir. COVID-19 salgını, sınırları aşan “pasaportsuz” bir sorun olmasına rağmen salgınla mücadele tüm dünyada ulusal düzeyde yürütülmüştür. Bunun sonucunda da bir taraftan devletlerin temel hizmetlerini yürütmede yaşadığı aksaklıklar, ulusal sağlık sistemlerinin yeterliliği gibi hususlar tartışmaya açılırken, diğer taraftan devletler, seyahat yasakları ve aşı tedariki gibi durumlarda tek taraflılığı öne çıkaran politikalara yönelmiştir. Böylece, küreselleşme, devletlerin artan/azalan rolleri ve uluslararası örgütler ile ilgili devam etmekte olan pek çok tartışma pandemi döneminde yeni bir ivme kazanmıştır. Tüm bu etkileri anlamak ve tartışmak amacıyla 2020 yılı içinde birçok bilimsel toplantı gerçekleşmiştir. V. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi’nin amacı, pandeminin sonuna yaklaşılacağının umulduğu Ekim 2021’de tüm bu tartışmaları yeniden gündeme getirerek uluslararası sistemin yeni krizini her boyutuyla ele almak olacaktır.

Kongreye katılmak isteyenlerin bildiri ve panel önerilerini 15 Şubat-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında, 700-1000 kelimeden oluşan bir özetle birlikte, info@mulkiyeircongress.org adresine göndermeleri gerekmektedir. Kongreyle ilgili her türlü bilgiye http://mulkiyeircongress.org adresinden ulaşılabilir.

Geri