IConPB 2021 3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi
 
  3rd International Plant Biology Congress
  Rize
  7-9.EKİM,2021
     
KATEGORİ  
Biyoloji
YER   Rize
TARİH   7-9.EKİM.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Flora Araştırmaları Derneği
-Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi


ETKİNLİK MERKEZİ   Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://iconpb2021.erdogan.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Flora Araştırmaları Derneği’nin iş birliği ile “3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi”, 7-9 Ekim 2021 tarihlerinde mavi ve yeşilin en güzel tonlarının birlikte vücut bulduğu Rize’de düzenlenecektir.

Ülkemizin ve tüm dünyanın içinden geçtiği bu salgın hastalık ve sonrasında yaşanan pandemi süreci tüm sektörlerde olumsuz etkiler yarattığı gibi bilim dünyasında da önemli sorunlara neden olmuştur. Bu süreç bilimin ne kadar önemli ve canlı yaşamı için vaz geçilmez olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu kongre ile alanında uzman bilim insanlarının bir araya getirilmesi, bilimsel çalışmaların tartışılması, genç bilim insanları için bir kaynaşma ortamının sağlanması ve bilimsel verilerin paylaşılması amaç edinilmiştir.

Dünya yüzeyinde bitkisel kaynakların ortaya çıkartılması, bunların tanınır hale getirilmesi ve insanlık yararına sunulması son derece önemlidir. Bu tür bilimsel faaliyetler bitkilerin bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkarmada ve bunların kullanılır hale gelmesinde oldukça değerlidir. Yaşanan pandemi süreci insanoğlunun elindeki imkanların ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu ve benzeri olaylarda bilimin ne kadar kıymetli ve çözümcül veriler ortaya koyduğu bir kez daha görülmüştür.

Rize, ülkemizin en Kuzey Doğu Anadolu bölümünde yer alan, dağların denize diklendiği, mavi ve yeşilin en güzel örneğinin görüldüğü ve yaylalarında sonbahar mevsimi ile bir renk cümbüşünün yaşandığı güzel bir sahil kentidir. Ülkemizin en önemli bitki biyoçeşitliliği merkezlerinden biri olan Rize özellikle, sistematik botanikçilerin sıklıkla ziyaret ettiği önemli merkezlerden biridir.

Kongre, Bitki Biyolojisi başlığı altında farklı konularda küresel tartışma temalarına ev sahipliği yapacak şekilde planlanmıştır. Bu bağlamda kongre konu başlıklarımız Bitki Sistematiği, Bitki Anatomisi, Bitki Fizyolojisi, Bitki Ekolojisi, Bitki Koruma Biyolojisi, Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler ile Bitki Yetiştiriciliği gibi Bitki Biyolojisi’ni kapsayacak farklı alanlardan oluşmaktadır.

7-9 Ekim 2021 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Biyoloji Bölümü ve Flora Araştırmaları Derneği iş birliği ile düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri aramızda görmekten onur duyacağımızı belirtir, selam saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Organizasyon Komitesi

Geri