2. Uluslararası Güvenlik Kongresi
  
  Ankara
  23-25.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   Ankara
TARİH   23-25.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA)

ETKİNLİK MERKEZİ   Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://jsga.edu.tr/ukongre
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Güvenliği sağlamanın önemli araçlarından birisi olmasının yanında günlük hayatın dahi bir parçası haline gelen istihbarat, içinde bulunduğumuz dönemde şahit olduğumuz teknolojik gelişmeler ile ekonomik, sosyal, toplumsal ve kültürel değişimler nedeniyle her alana nüfuz ederek önemini artırmaktadır. İstihbarata yönelen bu ilgi onun kapsamını ve boyutlarını değiştirdiği gibi, istihbari bilgiye ihtiyaç duyan aktörlerin de çeşitlenmesine neden olmuştur. Özellikle iletişim ve ulaşım alanlarında yaşanan baş döndürücü gelişmeler ve çatışmaların sınır aşan karakteri ile ekonomik rekabetin küresel bir hale gelmesi, geleneksel olarak devletlerin işi gibi görülen istihbarat alanına devlet altı grupların, uluslararası örgütlerin ve ticari şirketlerin ilgi duymasına yol açmıştır.
İstihbarat alanına gösterilen bu ilgi akademik çalışmalara da yansımış; öncesinde sadece saha tecrübelerinin aktarıldığı anı kitaplarının mevcut olduğu bu alanla ilgili birçok ülkenin yükseköğretim kurumlarında lisans dersi açılmış ve lisansüstü eğitim programları oluşturulmuş, akademik toplantı ve faaliyetler düzenlenmiş, bilimsel yayınlar kaleme alınmıştır. Güvenlik alanında duyulan bilgi ihtiyacının çeşitlenmesi ve akademik çalışmaların artmasının kaçınılmaz olarak istihbarat alanının bilimsel altyapısının gelişmesine ve bir disiplin haline gelmesine yol açabileceği değerlendirilmektedir.
Bu gelişmeleri göz önüne alarak, akademik camiayla uygulayıcılara birikimlerini bilimsel ortamda tartışma, farklı bakış açılarını görebilme ve fikirlerini olgunlaştırma imkânı sağlamak maksadıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) 23-25 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenleyeceği İkinci Uluslararası Güvenlik Kongresi’nin ana temasını “İstihbarat ve Güvenlik” olarak belirlemiştir. Binlerce yıllık bir devlet geleneğine ve yüzlerce yıllık istihbarat mazisine sahip olan bir bakiyenin mirasçısı olarak Türkiye’de bu alana katkıda bulunmayı bir görev olarak gören JSGA, uluslararası nitelikli bu kongreyle konunun farklı boyutlarının bilimsel bir ortamda tartışılmasını arzu etmektedir. Bu kapsamda, istihbarat kavramı ve süreci ile konunun teorik boyutları ve uygulamada yaşanan tecrübeler ile uluslararası aktörlerin konuya yaklaşımlarının farklı perspektiflerle çalışılması hedeflenmektedir.
Bütün boyutları ve aktörleriyle istihbaratın Türkiye ve dünyadaki önde gelen uzmanların katılımıyla tartışılacağı bu uluslararası akademik etkinliğe ilgi duyan tüm bilim insanlarını davet ediyoruz.

Geri