14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Uluslararası Katılımlı)
 
  14th National Agricultural Economics Congress
  ONLINE
  15-17.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Tarım ve Ziraat
YER   ONLINE
TARİH   15-17.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Aydın Adnan Menderes Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Motto Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.tarimekonomisi2020.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli akademisyenler ve araştırmacılar,

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ev sahipliğinde 15 - 17 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlemeyi planladığımız "XIV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi"ni içinde bulunduğumuz pandemi koşulları sebebiyle yine aynı tarihlerde olmak üzere E-Kongre olarak düzenleme kararı almış bulunuyoruz.

Kongrede sürdürülebilir kalkınma, tarım politikası, tarımsal piyasalar, finansal piyasalar ve tarım, uluslararası ticaret, pazarlama, tarıma dayalı sanayi, kırsal kalkınma, tarımsal yayım, küreselleşme, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi ülkemizi ve küresel ölçekte tarım ekonomisini ilgilendiren konularda bilimsel tartışmalar yapılacak olup sözlü ve poster sunumlar gerçekleştirilecektir.

Mücbir sebeple almış olduğumuz bu kararı anlayışla karşılayacağınızı umarak saygılarımızı sunuyor, tüm ilgili akademisyenlerin ve araştırmacıların katılımlarını bekliyoruz.

Prof. Dr. Cemal ATICI
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü

Geri