15. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi
  
  İstanbul
  9-12.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İstanbul
TARİH   9-12.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahisi Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Hilton İstanbul Bakırköy Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   D Event Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.hpb2021.net/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli meslektaşlarımız,

Derneğimiz tarafından 2 yılda bir yapılan ulusal HPB cerrahisi kongremizin on beşincisinin ve HPB hemşireliği kongresinin altıncısının 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da “15. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi” olarak düzenleneceğini gururla bildiririz.

Kongre düzenleme kurulu olarak, karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tedavisinde meydana gelen hızlı değişimleri ve bu alanda gelişen tıp teknolojilerini camiamızın değerli üyeleriyle konuşmak ve tartışmak üzere etkili bir program hazırlamayı planladık. Bu amaçla alanında söz sahibi hocalarımızın yer aldığı bilimsel kurulumuzun önerisi doğrultusunda programımızı şekillendirdik. Kongremizde minimal invaziv HPB cerrahisi, kadavra organ cerrahisi ve cerrahlara yönelik radyoloji konularını içeren atelye çalışmaları ve kongremizin ilk gününde bir HPB eğitimi çalıştayı olacaktır. Kongremizin ana başlıklarını oluşturan konular yerli ve yabancı davetlilerimiz tarafından multidisipliner bir yaklaşımla tartışılacaktır. Bu amaçla farklı disiplinlerden ve derneklerden çalışma arkadaşlarımızın bizimle kongremizde buluşacaklarını sizinle paylaşmak isteriz. Kongremizde bildirilerimiz poster, sözlü ve video bildiri şeklinde olacak ve bu bildiriler içinden jürimiz tarafından uygun görülenlere çeşitli ödüller verilecektir.

Kongremizi İstanbul’da yaparak COVID-19 pandemisine maruz kaldığımız bu ortamda meslektaşlarımızın ulaşım, konaklama ve katılım şartlarını bir nebze rahatlatmak istedik.

9-11 Eylül 2021 tarihlerini not almanızı ve “15. Türk HPB Cerrahi Kongresi ve 6. HPB Cerrahi Hemşireliği Kongresi” için rezerve etmenizi rica ediyoruz.

Kongremizde görüşmek üzere
Saygılarımızla,


Prof. Dr. Gürkan Öztürk
Kongre Başkanı

Doç. Dr. Muharrem Battal
Kongre Sekreteri

Geri