8. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
 
  8th International Symposium on Balkan History Studies
  Burdur
  9-11.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Kültür ve Tarih
YER   Burdur
TARİH   9-11.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi

ETKİNLİK MERKEZİ  
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.ubtas.net/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Balkanlar, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Balkanlar’ı hâkimiyeti altına alan bütün medeniyetler, Balkanlar’da kalıcı soyut ve somut izler bırakmışlardır. Başta mimari yapılar olmak üzere sanat eserleri insanlığın ortak mirasında yerini almıştır. Bu eserler aynı zamanda Balkanlar’daki kozmopolit yapının da somut göstergelerindendir. Kendine has yapısı ile Balkan kültürünü oluşturan mimari ve sanat eserleri birçok araştırmaya konu olmasına rağmen yeteri kadar incelenmemiştir. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi (UBTAK), Balkanlar’daki mimari eserler ile sanatsal faaliyetler üzerine yapılan çalışmaları, başta ilim dünyası olmak üzere, meraklılarına tanıtmak ve bu konudaki eksiklikleri gidermeye katkıda bulunmak amacıyla 2021 yılı VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nun (UBTAS) ana temasını “Balkanlar’da mimari ve sanat” olarak belirlemiştir. Sempozyuma sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak bu alandaki eksikliğin giderilmesine yardımcı olunması planlanmıştır.

Geri