1. Ulusal Avrasya Psikoloji Çalışmaları Kongresi
  
  ONLINE
  6-8.EYLÜL,2021
     
KATEGORİ  
Psikoloji
YER   ONLINE
TARİH   6-8.EYLÜL.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   psykongre.avrasya.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Bilim İnsanları,

“1. ULUSAL AVRASYA PSİKOLOJİ ÇALIŞMALARI KONGRESİ” Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından 06-07-08 Eylül 2021 tarihleri arasında ONLINE olarak düzenlenecektir.

Kongre İletişim (e-posta): Kongre Bildiri Gönderimi ve İletişim İçin e-posta: avupsykongre2021@avrasya.edu.tr

Kongrenin Temel Amacı
Bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve organizasyonu,
Psikoloji alan çalışanları arasında güncel bilgi ve uygulamaların paylaşılması,
Psikoloji mesleğinde yaşanan sorunların ve çözüme yönelik politikaların tartışılması,
Psikoloji bilimi uygulayıcıları arasında mesleki ilişkilerin güçlendirilmesi.
Kongrenin Hedefleri
Ulusal ve bölgesel düzeyde en geniş katılım
Güncel konuların uzmanlarınca sunulması ve tartışılması,
Mesleki bilgi, kuram ve tekniklerin paylaşımı,
Üst düzeyde eğitim, mesleki etik ve standardizasyon,
Araştırmaların akademik ortamda paylaşılması ve tartışılması,
Psikoloji mesleğinde yaşanan sorunların tartışılması,
Mesleki işbirliği ve dayanışma ortamının oluşması.

Geri