1. Ulusal Çevreci Beşeri Bilimler Konferansı
  
  ONLINE
  27-28.MAYIS,2021
     
KATEGORİ  
Çevre
YER   ONLINE
TARİH   27-28.MAYIS.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi
-Kapadokya Üniv. Çevreci Beşeri Bilimler Araştırma
ve Uygulama Merkezi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   ehc.kapadokya.edu.tr/tr/ulusal-cevreci-beseri-bilimler-konferansi
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Kapadokya Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi ve Kapadokya Üniversitesi Çevreci Beşerî Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin ortak ev sahipliğinde, 1. Ulusal Çevreci Beşerî Bilimler Konferansı çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Çevreci Beşerî Bilimler, özellikle son 20 yılın küresel gündeminde olan iklim krizi karşısında gelişim gösteren, sosyal ve beşerî bilimler alanındaki çevre ve ekoloji odaklı disiplinler arası çalışmaları ifade etmektedir. Bu çalışmalar, 21. yüzyılın küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik kaybı, atık sorunu ve kirlilik gibi ekolojik çelişkilerini toplumsal, kültürel ve ekonomik boyutlarıyla değerlendirirken, dünyayı iklim krizine taşıyan süreci, insanın insan dışı doğayla kurduğu ilişkiden yola çıkarak eleştirel bir yaklaşımla incelemektedir. Çevreci Beşerî Bilimler, çevre adaleti ve etiği, çevre tarihi ve felsefesi, ekoeleştiri, toplumsal ekoloji, ekofeminizm, ekopsikoloji, ekomedya, sanat ve ekoloji gibi farklı disiplinlerin etkileşimi ve iş birliğine alan açarak çağımızın ekolojik çıkmazıyla ilgili çok yönlü bir bakış açısı sunmaktadır.

Toplumsal yaşamın her alanında çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine uluslararası anlaşmalarla öncelik verildiği bir dönemde, akademik çalışmaların da bu yönde ilerlemesine, çevre ve ekoloji ile ilgili konuların Fen Bilimleriyle iş birliği içinde tüm disiplinlerde ele alınmasına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda Sosyal ve Beşeri Bilimlerin rolü, ekolojik yıkımı kültürel bir mesele olarak ortaya koymak, insan - doğa ayrımı üzerine inşa edilmiş toplumsal sistemlerin getirdiği etik ve pratik sorunları eleştirel bir yaklaşımla analiz etmek açısından oldukça önemlidir. Tarih, edebiyat, görsel sanatlar, felsefe, antropoloji, arkeoloji, psikoloji gibi çeşitli disiplinler aracılığıyla, insanın ekolojik denge içindeki yeri, sorumluluğu ve etkileriyle ilgili gerçekleştirilen çözümlemeler, geleceğe yönelik çözüm önerilerinin tasarımında insanmerkezci bakış açısını ekolojik bir bakış açısına doğru genişletmenin etkin bir adımını da oluşturmaktadır.

Bu ulusal konferansın ana amacı Türkiye’de yeni gelişmekte olan Çevreci Beşerî Bilimler alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinlerarası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlamak, bu alandaki ulusal birikimi değerlendirmek ve yeni çalışmalara yönelik diyaloğu ve iş birliğini teşvik etmektir.

Konferans bildirileri için önerilen temel konular aşağıdaki gibi olmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir:

İklim krizi çağında Çevreci Beşerî Bilimler
Antroposen Çalışmaları
Mavi Beşerî Bilimler
Türkiye’de Ekoeleştiri
Ekoloji ve Türk edebiyatı
Ekoloji ve Türkiye’de görsel sanatlar
Ekoloji ve Türk medyası
Çevre felsefesi
Ekoloji ve sanat
Ekopsikoloji
Çevre psikolojisi
Çevrebilimsel dilbilim
Ekoloji ve çeviribilim
Ekoloji ve sosyoloji
Ekoloji ve antropoloji
Ekoloji ve arkeoloji
Ekoloji ve tarih
Ekoloji ve ekonomi
Ekoloji ve siyaset bilimi
Çevre adaleti ve çevre etiği
Ekofeminizm
Eleştirel hayvan çalışmaları
Eleştirel bitki çalışmaları
Posthümanizm
Kadim bilgelik, alternatif topluluklar (ekoköyler, yavaş kentler gibi) ve sürdürülebilirlik

Geri