3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi
 
  
  ONLINE
  27-28.MAYIS,2021
     
KATEGORİ  
Öğrenci Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   27-28.MAYIS.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Niğde Ömer Halisdemir Üniv. Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   ohu.edu.tr/bigok
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sevgili Öğrenciler,

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarımsal Genetik Mühendisliği Öğrencileri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi’ne sizleri davet eder ve katılımınızdan büyük onur duyarız.

İnsanlığın temel ihtiyaçlarından birisi beslenme olup, gıda ihtiyacımızı karşılamak amacıyla yaklaşık 10.000 yıldır tarımsal üretim yapmaktayız. İnsanoğlu tarıma başladığı ilk zamandan bu yana, iyi görünümlü ve verimli tohumları seçmiş ve bunları tarımsal üretimde tohumluk olarak kullanarak daha verimli üretim yapmayı amaçlamıştır. Ayrıca buğday ve arpa gibi bitkilerde başağı dökülmeyen bitkileri seçmiş ve böylece hasat kaybı az olan bitkiler geliştirmiştir. Bu perspektiften bakıldığında, özellik iyileştirme yani ıslah faaliyetlerinin 10.000 yıllık bir geçmişi olduğu söylenebilir.

Günümüzde nüfusun çok artmış olması, küresel ısınmadaki artış, tatlı su kaynaklarının azalması ve tüketici taleplerinin çeşitlilik göstermesi nedeniyle bitki ıslahçıları bu ihtiyaçları karşılayacak yeni çeşitlerin geliştirilmesi için büyük çaba göstermektedirler. Bu kapsamda bitki ıslahı, özellikle son 50 yılda çok farklı bilim dallarının bir arada kullanıldığı, uzmanlık gerektiren bir alan haline gelmiştir.

Bitki Islahı ve Genetiği konusunda donanımlı Ziraat mühendisleri yetiştirmeyi hedefleyen Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümünün değerli öğrencileri bu kongreyi düzenleyerek Ziraat Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Genetik, Biyomühendislik gibi Bitki Islahı ve Genetiği ile ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerle toplanarak, bu konudaki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılmasını amaçlamaktadırlar.

Kongreye katılacak öğrencilerin, sürdürülebilir tarım konusundaki sorunlarımıza bitki ıslahı ve genetiği çerçevesinde önemli çözüm önerileri sunacaklarına inanmaktayım.

Verimli ve başarılı bir kongre dilerim,

Doç.Dr. Ufuk DEMİREL

Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Geri