ISPC 2021 2. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı
 
 
  2nd International School Principals Conference
  İstanbul / ONLINE
  24-25.HAZİRAN,2021
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   İstanbul / ONLINE
TARİH   24-25.HAZİRAN.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Öncü Okul Yöneticileri Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   İstanbul / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.oncuyoneticiler.org.tr/ispc2021/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
2023 Eğitim Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında

OKUL ÖZERKLİĞİ
ISPC2021, ‘okul özerkliği’ kavramını geniş bir yelpazede ele almaya, dünyada ve Türkiye’de nasıl karşılık bulduğunu ve eğitim sistemlerinde nasıl yansımalar barındırdığını tartışmaya odaklanacaktır.

Okul özerkliği, eğitim sistemlerinin etkililiğinin arttırılmasında, öğrenme yaşantılarının zenginleştirilmesinde ve eğitimde karşılaşılan sorunların çözümünde bir bakış açısı kazandırabilir. Eğitimin örgütlenmesi, yönetimi ve finansmanında, öğrenme içeriklerinin ve yaşantılarının zenginleştirilmesinde, yönetici ve öğretmenlerin yaratıcılıklarının, bağlılıklarının güçlendirilmesinde, öğrenenlerin öğrenme isteklerinin artırılmasında, veli katılımının sağlanmasında özerkliğin avantajları ve dezavantajlarının etraflıca tartışılması politikacı ve uygulamacılara yol gösterecektir.

Okul özerkliği kavramının geniş çerçevesi, konunun eğitim bilimleri yanında siyaset, ekonomi, sosyoloji, kamu yönetimi, hukuk, psikoloji gibi diğer disiplinlerin birikim ve bakış açılarının bir araya getirilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla ISPC2021 eğitimde yetki devrini disiplinler arası bir perspektifle bütün yönleriyle irdeleyecektir. Böylece okul yöneticileri, eğitimciler, sivil toplum temsilcileri, sektör temsilcileri, politika yapıcılar ve bilim insanları arasında bilimsel bir tartışma ortamı ve bir bağ oluşturmaya katkı sağlayacaktır.

Geri