TUDAS 2021 8. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
 
  8th International Research Symposium on the Turkıc World
  Niğde
  2-5.HAZİRAN,2021
     
KATEGORİ  
Kültür ve Tarih
YER   Niğde
TARİH   2-5.HAZİRAN.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
-Kazak Kızlar Pedagoji Milli Üniversitesi
-Bakü Avrasya Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.utudas.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
1. Yüzyıl, Avrasya coğrafyasındaki siyasi sınırlarda yaşanan büyük çaptaki bir değişimle birlikte başlamış ve bu coğrafyada Türkiye ile aynı tarihi ve kültürel köklere sahip yeni cumhuriyetler bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu siyasi değişim, beraberinde ekonomik ve sosyo-kültürel boyutta yeni bir siyasi coğrafyanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yeni siyasi coğrafya ve şartlarla birlikte dünyadaki bütün bilim camiası açısından neredeyse bakir bir saha ortaya çıkmıştır. Bilim dünyası bu bölge hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırmış ve birçok alanda yeni çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS), dünyadaki bilim camiasında Türk Dünyası ile ilgili çalışan bilim insanlarını buluşturarak bilimsel fikir alışverişini sağlamak, yeni bilimsel araştırma ve tartışmaların önünü açmak, Türk Dünyası ile ilgili akademik literatürün nitelikli zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla ilk olarak 2014 yılında Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu'nun ikincisi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde 2015 yılında Almatı’da; üçüncüsü, Bakü Avrasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2016 yılında Bakü’de; dördüncüsü, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde 2017 yılında Niğde’de; beşincisi, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde 2018 yılında Almatı’da ve altıncısı Bakü Avrasya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 2019 yılında Bakü'de düzenlenmiştir. VII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle uzaktan ve çevrimiçi olarak Niğde Ömer Halidemir Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 2-5 Haziran 2021 tarihleri arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde Niğde’de, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde, Türkiye), Kazak Kızlar Pedagoji Milli Üniversitesi (Almatı, Kazakistan) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan) işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

VIII. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu'nun ana konusu "Milli Kimlik ve Dil" olarak belirlenmiş olup, bu sempozyumda Türk Dünyasındaki "milli kimlik ve dil" konusunda çalışan bilim insanlarının bir araya gelmesi ve bu konu üzerindeki çalışmaların, fikirlerin ve önerilerin tartışılması amaçlanmaktadır.

Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, tarih, eğitim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, din, felsefe, sosyoloji, turizm ve kadın çalışmaları gibi alanlarda akademik konuların ve güncel meselelerin tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni bilimsel araştırma yönelimleri üzerinde fikir paylaşımında bulunulması ve gelecekte Türk Dünyasında gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesini sağlayacak olan bu sempozyumun Türk Dünyasının nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve bilim dünyasının tüm paydaşlarına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Bu sempozyum ile bilimsel etkinliklerin yanında gerçekleştirilecek olan kültürel etkinliklerle, bu coğrafya üzerindeki tarihi, dili ve kültürü bir Türk topluluklarının, onlarla aynı coğrafyada yaşayan akraba ve komşu toplulukların birbirleriyle iletişimlerinin ve işbirliklerinin artırılarak, bölgede barışa ve huzura katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.

Geri