12. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi
 
  12th International Congress on New Trends in Education
  ONLINE
  16-18.NİSAN,2021
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   ONLINE
TARİH   16-18.NİSAN.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Çeşitli Üniversiteler
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.iconte.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

ICONTE; Çözüm Eğitim Kurumları, Çözüm Eğitim ve Yayıncılık, IJONTE International Journal on New Trends in Education and Their Implications, WJEIS Journal of Educational and Instructional Studies in the World ve JRET Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching) adlı dergilerin desteğiyle düzenlenmektedir. Kongrenin temel konusu eğitimde yeni yönelimler ve yansımalarıdır.

Kongremizde, eğitim ile ilgili bütün alanlarda var olan durum, yeni gelişmeler ile karşılaşılan sorunlar ve cözümleri üzerinde odaklanılması hedeflenilmektedir. Eğitim bilimlerinin tüm uzmanlık alanları, disiplinler arası çalışmaları da gerektirdiğinden Kongremiz, diğer alanlarda çalışan meslektaşlarımızın da katkılarına açıktır.

Dünyadaki eğitimcilerin birbirlerini tanıması yanında, işbirliği yapabilmeleri de Kongremizin bir başka hedefidir. Kongremiz, sözlü ya da poster bildiri ile katılımınızın yanı sıra, sizlerin önerileri doğrultusunda düzenlenecek panellerle ve stantlarla da katılımınıza açıktır. Yaklaşık 250 civarında özgün çalışmanın tartışılacağı ve 100’den fazla oturumun yapılacağı bu kongreye, dünyadaki tüm ülkelerden çok sayıda katılımcı da beklenmektedir.

Bildiri Sunum Dili: Türkçe ve İngilizcedir. Her iki dilde de sunum yapılabilmektedir.

Kongrede sunulan ve tüm kurallara uygun olarak zamanında gönderilmiş olan bildirilerin bütün tam metinleri, aşağıdaki dergilerde yayınlanacaktır. (Kağıt baskı olmayacaktır) Bu dergiler birçok uluslararası indekslerde taranmaktadır. Dergi kapak resmine tıklayarak görebilirsiniz.

Geri