2. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi
  
  ONLINE
  16-18.NİSAN,2021
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   ONLINE
TARİH   16-18.NİSAN.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -İzmir Bakırçay Üniversitesi
-İzmir İl Sağlık Müdürlüğü
-Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Ege Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.sagliktayapayzeka2021.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi’nin ilkini 2020 yılında İzmir’de gerçekleştirmiştik. Sizleri, 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği’nin katkılarıyla düzenleyeceğimiz II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi‘ne davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Kongrenin bu yılki ana teması COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları olarak belirlenmiştir. Kongremizde bu uygulamaların pratikte kullanım alanlarını ve gelecekte bizleri nelerin beklediğinin ele alındığı ulusal ve uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları tematik paneller, sunumlar ve sözel bildiriler yer alacaktır. Ayrıca uygulamalı olarak gerçekleştirilecek bir günlük Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2021 Hazırlık Kampı planlanmıştır.

Dijital dönüşümün bir zorunluluk haline geldiği ve hız kazandığı pandemi sürecinde sağlık alanı ile ilgili mobil cihazların tasarlanması ya da mobil uygulama geliştirilmesi, tıbbi görüntüleme cihazları ve nesnelerin interneti temelli sensörlerin uyarlanması, sağlık verisinin modellenmesi ve analitiği gibi pek çok alanda yapay zeka uygulamalarının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kongre kapsamında, COVID-19 pandemi süreci ile doğrudan ilgili ya da pandemi sonrası toplum hayatını ilgilendiren sağlık özelinde yapay zeka teknolojilerinin ve zeki teknikler temelli sistemlerin gelişimi tartışılacaktır. Bu çerçevede, sağlık alanına dönük yenilik ve girişimcilik ekosistemi için sektörel iş birlikleri, medikal teknoloji geliştirme, kamu ve özel sektör dijital dönüşümü, tıbbi teşhis, tanı ve tedavi karar süreçlerini destekleyen veri modelleme ve analitiği araçları, hukuki ve etik konular görüşülerek paydaşların iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kongremizde elde edilecek sonuçların yapay zeka araçları ile sağlığın tedavi, koruma ve geliştirme alanlarında politika yapıcılara yol gösterici olarak ülkemizde yeni atılımlar gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir.

Kongremize bilgi, deneyim ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılardan ötürü teşekkür ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla,Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü
Kongre BaşkanıOp. Dr. Mehmet Burak ÖZTOP

İzmir İl Sağlık Müdürü
Kongre Başkanı

Geri