Moodist Ruh Sağlığı Sempozyumu
  
  ONLINE
  2-4.NİSAN,2021
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   ONLINE
TARİH   2-4.NİSAN.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   ruhsagligisempozyumu.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi
olarak 2-3-4 Nisan 2021 tarihleri arasında “Ruh Sağlığı Sempozyumu – Klinik Uygulamalara Yakın Bakış” düzenliyoruz.

Sempozyumun amacı; ruh sağlığı alanında çalışanlara klinik uygulamalarına destek verecek konuları ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda, ruh sağlığı alanında önde gelen uzmanları ve klinisyenleri bir araya getirdik.

Ruh Sağlığı hizmetlerini multidisipliner bir bakış açısıyla ele almak üzere düzenlediğimiz bu sempozyum çevirimiçi (online) gerçekleşecektir.

Bu sempozyumun; toplum ruh sağlığını korumak, ruh sağlığı uygulamalarını iyileştirmek, geliştirmek, alanda çalışanlara destek olmak, ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, fikir ve deneyimleri paylaşmak ve yeni fikirler geliştirmek için birlikte çalışma fırsatı yaratacağını umuyoruz.

Geri