Uluslararası Asya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Kongresi
  
  ONLINE
  8-9.NİSAN,2021
     
KATEGORİ  
Öğrenci Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   8-9.NİSAN.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İnönü Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.inonu.edu.tr/guneyasya/menu/8806/cagri-metni
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Yaklaşık 4.5 milyar nüfusuyla Dünya’nın kalabalık nüfusuna sahip kıtası olan Asya, aynı zamanda Dünya’nın coğrafi olarak en büyük kıtasıdır. IMF’nin verilerine göre 2020 yılında Asya kıtası modern dünya tarihinde ilk defa olarak satın alma gücü paritesi bakımından diğer bütün kıtaları geride bırakmıştır. Hindistan ve Çin’in yükselişi, Asya kaplanları olarak bilinen Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Hong Kong’un hızlı bir şekilde endüstrileşmesi içinde yaşadığımız yüzyılın bazı akademisyenler tarafından “Asya Yüzyılı” şeklinde adlandırılmasına sebep olmuştur. Türkiye, Türk Cumhuriyetleriyle olan tarihi bağları ve diğer Asya ülkeleriyle geliştirdiği yakın ilişkileri sebebiyle Asya Yüzyılında önemli roller üstlenebilecek ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu doğrultuda “Yeniden Asya” isimli yeni politikasını, 2019 yılı Aralık ayında açıklamıştır. İnönü Üniversitesi Güney Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Türkiye’de hâlihazırda Asya çalışmaları ile ilgili lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin bir araya getirilmesi planlanmaktadır. Alanda çalışan genç akademisyenler arasında bilgi alışverişinin sağlanması, uzman akademisyenlerden destek alınabilmesi ve alanla ilgili yapılan çalışmaların genel istatistiklerinin ortaya konması amacıyla 8-9 Nisan 2021 tarihleri arasında Uluslararası Asya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlenecektir. COVID-19 pandemisi de göz önüne alınarak kongrenin çevrim içi (online) yapılması planlanmıştır. Kongrede sunulacak olan bildirilerin tam metin olarak İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından basılması planlanmıştır. Kongreye katılım tamamen ücretsizdir. Asya Çalışmaları ile ilgili aşağıda yer alan konular üzerinde lisansüstü çalışmalarına devam eden bütün öğrencilerin katılımlarını bekleriz:

· Asya Çalışmaları
· Bölge Çalışmaları
· Tarih
· Felsefe
· Sosyoloji
· Psikoloji
· Coğrafya
· Arkeoloji
· Ekonomi
· Dil ve Edebiyat
· Kültür ve Sanat
· İlahiyat
· Eğitim
· Siyaset Bilimi
· Kamu Yönetimi
· Uluslararası İlişkiler
· Hukuk
· Sağlık
· Spor Bilimleri
· İletişim ve Medya
Kongre düzenleme kurulu tarafından başarılı bulunan tebliğlerin İnönü Üniversitesi bünyesinde basımına devam edilen akademik dergilerden İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İnönü Üniversitesi Akademik Yaklaşımlar Dergisi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Annals of Health Sciences Research), İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (INIJOSS), İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Annals of Medical Research), İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Dergisi ve İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi tarafından akademik hakem süreci sonrası basımı da yapılabilecektir.

Sunum özetlerini aşağıdaki linke tıklayarak gönderebilirsiniz. Saygılarımızla.

Geri