İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu
  (Uluslararası Katılımlı)
 
  Istinye University Stem Cell and Tissue Engineering Symposium with International Participation
  ONLINE
  27-28.ŞUBAT,2021
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   ONLINE
TARİH   27-28.ŞUBAT.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İstinye Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Burkon Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   online.isukokhucre.org/hibrit/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği üzere son yıllarda kök hücrelerin de dahil olduğu hücresel tedaviler, doku mühendisliği uygulamaları ve gen düzenleyici sistemlerdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak gelişim gösteren gen tedavileri alanındaki inanılmaz bir hızla ilerlemektedir. Evrensel boyuttaki bu gelişmelere sevinerek belirtmek gerekir ki ülkemizdeki bilim insanları da son derece hızlı bir şekilde iştirak etmekte ve uluslararası arenada ses getiren klinik öncesi ve klinik çalışmalara öncülük etmektedirler.

Yüz yüze gerçekleşen ve bilgi paylaşımı ve tartışmaların yaşandığı kongre ve sempozyum gibi etkinliklerimizin sınırlandığı pandemi koşullarında, yine de başdöndürücü bir hızla artan bilimsel bilgiyi paylaşabilecek platformlarda biraraya gelebiliyoruz. İstinye Üniversitesi olarak Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği ile beraber ülkemizde ve dünyada sözkonusu alanlarda gerçekleşen bilimsel gelişmeleri konuşmak, tartışmak ve bilgi alışverişi yapabilmek amacı ile
27-28 Şubat 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak “İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)” düzenliyoruz. Disiplinler arası iletişim ve iş birliği ortamını artırmaya katkı sağlayacak olan sempozyumda, ülkemizden ve dünyadan alanında uzman davetli konuşmacılar yer alacaktır. Sempozyumda sözlü ve bildiri sunumları yanında Doku Mühendisliği ve 3D Bioprinting ile CRISPR Gen Düzenleme konularında çalıştay düzenlenecektir.

İstinye Üniversitesi Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Sempozyumu’na katılımlarınız değer katacak ve bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Erdal Karaöz
Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Sempozyum Başkanı

Geri