2. MOTİF Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi
 
  2nd Motif International Young Folklore Congress
  ONLINE
  19-21.ŞUBAT,2021
     
KATEGORİ  
Kültür ve Sanat
YER   ONLINE
TARİH   19-21.ŞUBAT.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   MOTİF Vakfı
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.issscongress.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
1988 yılından bu yana halkbilimi temelli akademik çalışma alanını genişleterek sosyal bilimler alanında da akademik çalışmalara imza atmaya başlayan Motif Vakfı, 2018 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğinde düzenlediği “Motif Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu” ile vizyonunu genişletmiştir. 2019 yılı itibariyle aynı alanda düzenlemeye başlayacağı “Motif Interdisciplinary Studies in Social Science Congress Series” ile sosyal bilimlerde disiplinlerarası çalışmaları, her yıl yeni bir konu başlığında düzenleyecektir. Ayrıca halkbilimi konusunda yaptığı akademik faaliyetlere bir yenisi daha ekleyerek “Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler Kongresi” ni de hayata geçirmiştir.

Bilime hizmette sınırlarını genişleten ve her faaliyetinde bir öncekinden daha fazla başarıyı hedefleyen Motif Vakfı, bundan sonra da yeni ufuklara doğru yürümeye kararlıdır.

Mehmet Zeki BAYKAL

Motif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

Geri