Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi
  
  İstanbul
  29-30.MAYIS,2021
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   İstanbul
TARİH   29-30.MAYIS.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
-Boğaziçi Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   kongreistanbul.meb.gov.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları Ulusal Kongresi Temaları

1. Dijital (e) ölçme ve değerlendirme
Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme deneyimleri
e-Ürün dosyası(e-Portfolyo)

2. Sınıf içi ölçme ve değerlendirme iyi örnek uygulamaları
Öğrenmeyi destekleyici ölçme ve biçimlendirici değerlendirme uygulamaları
Öğretim etkinlikleri, eğitim ortamı ve eğitim programı ile ilgili ölçme ve sonuç değerlendirme uygulamaları

3. Veriye dayalı eğitim politikaları için ölçme ve değerlendirme
Mesleki gelişim için ihtiyaç analizi
Hazırbulunuşluk uygulaması
Ortak sınavlar

4. Geniş ölçekli testler
Seçme ve yerleştirme sınavları
Uluslararası sınavlar

5. Bilişsel olmayan yapıların ölçülmesi
Psikolojik yapılar(örn. kaygı, mükemmeliyetçilik, motivasyon, öz-düzenleme)
Sanat performanslarının ölçülmesi
Özel yetenek sınavları

6. Ölçme ve Değerlendirmede güncel yaklaşım, yöntem ve araçlar
Madde tepki kuramı ile test geliştirme
Değişen madde fonksiyonu
Ölçme değişmezliği
Test eşitleme
Puanlara anlam kazandırma
Özgün ölçme araçları
Test uyarlama

Geri