1. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi
  
  ONLINE
  27-28.MAYIS,2021
     
KATEGORİ  
Hemşirelik
YER   ONLINE
TARİH   27-28.MAYIS.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED)

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   yoneticihemsirelerkongresi.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED) olarak 27-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevirimiçi olarak gerçekleştirecek olduğumuz ve ana teması “Hastanelerde Olağanüstü Durumların Yönetimi” olarak belirlenen “I. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi”ne sizi davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız.

Derneğimizin ilk kez düzenlediği bu kongrenin amacı; özellikle yönetici konumda görev yapan hemşire meslektaşlarımızı ve bu alanda akademik çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirerek, ulusal düzeyde yaşanan sorunlarımızı bilimsel bir ortamda tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek, ayrıca her iki alanda da genç meslektaşlarımızın yetişmesine katkı sağlamaktır.

Dernek olarak bu kongrenin geleneksel hale gelmesi ve hemşirelik hizmetleri yönetiminin uygulama ve eğitim aşamalarında görev alan meslektaşlarımızın buluşma noktası olması için çaba göstermekteyiz. Kongremizde hemşirelik yönetiminin bilimsel gelişimine katkı sağlayan
kıdemli hocalarımızı genç meslektaşlarımıza tanıtarak, rol model olmalarını desteklemek amacıyla ilk kongremizin onursal başkanı olarak Sayın Prof. Dr. Gülten Uyer hocamızı belirledik. Daha sonraki kongrelerimizde de bu alana emek vermiş diğer kıdemli hocalarımızı
sizlerle buluşturmayı planlamaktayız.


Kongre ana teması kapsamında öncelikle afet yönetimi, kriz yönetimi, risk yönetimi, salgın yönetimi, savaş ve kitlesel yaralanmalar ile hemşirelik yönetimine ilişkin diğer başlıkları içeren araştırma makalelerinin sözel bildiri olarak kabul edilmesi planlanmıştır.

Kongreye gönderilecek makaleler bilimsel kurulun değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecek olup yapılan değerlendirme sonucu en başarılı bulunan 10 araştırmanın, derneğimizin yayınladığı ulusal ve uluslararası indekslerde yer alan “Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi” nde hakemlik sürecinden geçirildikten sonra yayınlanması planlanmaktadır.

Kongremizin hemşirelik yönetimine ilişkin özellikle son bir yıldır yaşadığımız Covid-19 Salgınının yarattığı kriz sürecine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına ortam oluşturarak, yeni bakış açıları ve kazanımlar sağlayacağını umuyoruz. Siz değerli katılımcılarımızın katkılarıyla kongremizin bilimsel açıdan daha da zenginleşeceğini ve fark yaratacağımızı düşünmekteyiz.

Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu olarak, tüm yönetici hemşirelerimizi ve yönetim eğitiminde görev alan öğretim elemanlarını bu ilk kongremize davet ediyor, hep birlikte bir arada olmaktan mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyoruz.

Saygılarımızla.

Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ülkü Baykal

Geri