2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi
 
  2nd Congress on Architecture and Cultural Heritage in Tourism
  ONLINE
  24-26.MAYIS,2021
     
KATEGORİ  
Turizm
YER   ONLINE
TARİH   24-26.MAYIS.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   itcac.karabuk.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
24-27 Ekim 2020 tarihleri arasında Karabük Üniversitesinin ev sahipliğinde Safranbolu’da düzenlenen 1. Turizm ve Mimarlık Konferansının ikincisi bu yıl pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kavram M.Y.O ve İzmir Demokrasi Üniversitesi iş birlikleriyle 24-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında 2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresine davetlisiniz. Ege Bölgesi mimari ve kültürel değerleri ana teması ile gerçekleştirilecek kongrenin ana konusunu turizm disiplini ve turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan kültürel ve mimari eserler oluşturmaktadır.

Günümüz insanı rekreasyon, din, iş, kültür, spor v.b. amaçlarla seyahat etmektedirler. Şehirlerin sahip olduğu kültür, miras ve mimari eserler ziyaretçilerin ilgilerini bu destinasyonlara çekmektedir. Saraylar, tapınaklar, kiliseler, camiler, geleneksel konutlar, tiyatrolar, köprüler, anıtsal binalar bir destinasyonun tarih ve kültürünü yansıttığından insanların seyahat hareketinin önemli birer nedenidirler. Bunun yanı sıra, mimarlık, son yıllarda ünlü mimarlar tarafından tasarlanmış olan çağdaş binaların ve tarihi önemi olan ya da bir yerin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan binaların ziyaret edilmesi için organize edilen ve “mimari turizm” olarak adlandırılan bir özel ilgi turizmi türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mimari eserler, bir yerin tarihi ile ilgili bilgi edinmede önemli birer kaynaktırlar ve orada yaşayan yerel halkın kültürünü, yaşam biçimini ve ruhunu yansıtırlar. Bununla birlikte, günümüzde modern mimarinin en iyi örneklerinin (örneğin, Sydney Opera Binası gibi) bulunduğu şehirler turistik çekicilik anlamında önemli bir potansiyele sahiptir. Ayrıca, otellerden müzelere kadar pek çok binayı turizmin hizmetine sunan turizm mimarisi turizm sektörü açısından büyük önem taşımaktadır. Turistik ihtiyacın karşılanması için otel, restoran, havalimanı, müze, kongre ve sergi merkezi gibi turistik alt ve üstyapıya dikkate değer miktarda yatırım yapılmaktadır. Böylece, mimari eserler turistik tecrübeleri zenginleştirdiğinden, kültür, mimarlık ve turizm arasındaki bu karşılıklı ilişkinin incelenmesi önemlidir.

Kongre, tüm dünyadan pek çok akademisyenin, araştırmacının, uygulamacının, yerel otoritelerin, turizm paydaşlarının ve mimarların bir araya gelmesine olanak sağlayacak, katılımcılar yeni araştırmalarını sunma, bilgi paylaşma ve bu alandaki konuları enine boyuna tartışma imkanına sahip olacaklardır.

Geri