BİLHİKEM 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu
  
  ONLINE
  16-17.NİSAN,2021
     
KATEGORİ  
Öğrenci Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   16-17.NİSAN.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği
-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.bilhikem.org/sempozyum/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Genç Bilim İnsanları,

Sizleri, 16-17 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi mecralarda düzenlenecek olan 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumuna davet ediyoruz.

Eğitim kurumlarında sunulan ilimleri öğrendikten sonra sorgulamak, içselleştirmek ve kendi anlam dünyamızla harmanlayıp yeniden formüle edebilmek talep edilen öncelikli hedefler arasındadır. Üniversiteler sadece belirli derslerin öğretildiği yerler değil, yelpazesi çok geniş akademik faaliyetlerin icra edildiği mekânlardır. Öğrencilerin entelektüel gelişimlerine katkı sağlayabilecek faaliyetlerin başında da öğrencilerin kendi ürünlerini sunabilecekleri ve kendilerini sınayabilecekleri panel, konferans ve sempozyum gibi etkinlikler gelmektedir.

Bu gayeye matuf olarak Bilim ve Hikmet Araştırmaları Derneği’nin “Genç Akademisyenler Yetişiyor“* projesi kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci topluluklarıyla (Bilge Gençlik Topluluğu, Düşünce ve Medeniyet Topluluğu) ortaklaşa düzenlediği Bilhikem 4. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu icra edilecektir.

*”Genç Akademisyenler Yetişiyor Projesi, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020- 1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir”.

Geri