ARACONF 2021 2. Uluslararası Mühendislik ve Dijitalleşmede Son Gelişmelere
  Erişim Konferansı
 
  2nd International Conference on Access To Recent Advances in Engineering and Digitalization
  ONLINE
  10-12.MART,2021
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   ONLINE
TARİH   10-12.MART.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.araconf.com/indextr.php
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Mühendislik ve Dijitalleşmede Son Gelişmelere Erişim Konulu Uluslararası Konferansın ana hedefi (ARACONF), akademi ve endüstrideki araştırmacılar için uluslararası bir forum sunarak, çalışmalarını sunmayı, deneyimlerini ve son gelişmeleri paylaşmayı amaçlamaktadır. Konferans son gelişimlerin yaşam döngüsünde çok disiplinli bir bakış açısıyla erişilebilirliği ve yüksek etkileşim kalitesini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.
Konferans, araştırmalardaki güncel konuları tartışmak için çok disiplinli bir platform olarak hizmet vermektedir. Konferans, bu alandaki araştırmalara yardım etmek, teşvik etmek ve tecrübe paylaşımını sağlayacak ortamı sunmaktadır.
Konferans, Türkiye'nin merkezinde bulunan 4000 yıllık tarihe sahip olan Kayseri'de yapılacaktır.

ARACONF 2021 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.ARACONF 2020 için hem Türkçe hem de İngilizce bildiriler kabul edilmektedir.
Araştırmacılar sadece özet veya tam metin bildiri ile katılabilirler.
Çalışmalar sözlü olarak sunulabilir.
Tüm özetler ve tam metin bildiriler kör hakemlik (blind-review) sürecinde değerlendirilecektir..
Bildiriler en az iki bağımsız hakem tarafından gözden geçirilecektir.
Araştırmacılar bildiri gönderimi için Microsoft Conference Management Sistemini kullanmalıdır.
Benzerlik referanslar olmadan en fazla %25, referanslar ile en fazla %30 olmalıdır.
Makaleler TRDİZİN indeksindeki EJOSAT dergisinde Özel Sayıda yayınlanacaktır. (Dergi Yayın kurallarına göre, dergi yayın ücreti yatırılmalıdır).
Kabul edilen özetler ve Dergide yayınlanan makalelerin özetleri bildiri özetleri kitabında yayınlanacaktır.
ISBN'ye sahip bildiri kitabı online olarak yayınlanacaktır.

Geri