Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı 2021
  
  ONLINE
  16-16.OCAK,2021
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   16-16.OCAK.2021
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Multidisipliner Onkoloji Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Humanitas Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.istanbulmemekanseri.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarımız,

Her yıl düzenlenmekte olan kongreler ve sempozyumlar göstermektedir ki, meme kanserinin tanısında, tedavisinde ve takiplerinde sürekli güncellemeler yapmak gerekmektedir.

Meme kanserinin artık tek tip bir hastalık olmadığını biliyoruz. Böyle bir hastalıkta, kişiye özel yaklaşımların gerekliliği konusunda tartışmak, yapılmakta olanları ve yapılması gerekenleri değerlendirmek ve bilgilerimizi tazelemek için bu yıl 13. sini gerçekleştirmek üzere, 16 Ocak 2021 tarihinde sanal sempozyum olarak düzenlemekte olduğumuz "Meme Kanserinde Yeni Yaklaşımlar Eğitim Toplantısı 2021’e", konuyla ilgilenen tüm meslektaşlarımızı davet etmekten onur duyarız.

Bu toplantıda, 2021 yılınınn ilk günlerinde, bir önceki yılın gelişmeleri eşliğinde meme kanseri tüm yönleriyle irdelenecektir. Risk faktörleri, prognostik ve prediktif faktörler, radyolojik tanı ve cerrahi, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji gibi farklı disiplinlerdeki tedavi yöntemlerinin tartışılacağı konuların yanı sıra, hızla gelişmekte olan görüntüleme ve onkoplastik cerrahi konusunda da oturumlar düzenlenecektir. Olgu tartışmaları eşliğinde yenilikler tartışılacaktır.

Meme kanserinin değişen yüzünü birlikte tartışmak için hepinizi, gerçekleştirilecek olan bu güzel sanal toplantıya bekliyoruz.


Düzenleme kurulu adına,
Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, Prof. Dr. Başak Oyan Uluç, Prof. Dr. Nuran Beşe

Geri