7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi
  7th Blue Black Sea Congress
  İstanbul / ONLINE
  13-14.ARALIK,2020
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   İstanbul / ONLINE
TARİH   13-14.ARALIK.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Marmara Üniversitesi
-KASAM (Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi)

ETKİNLİK MERKEZİ   İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri, Sarıyer / ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   bbs2020.congress.marmara.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
7.ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ 13-14 Aralık 2020tarihlerinde Marmara Üniversitesi ve KASAM (Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi) işbirliğiyle İbrahim Cevahir Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Covid19 salgını sebebiyle kongremizde ilk kez online sunum seçeneği yer almaktadır. Salgınla mücadelenin seyrine ve gereklerine göre kongremiz tamamen online platformlar üzerinde yapılabilir. Şartların elvermesi durumunda ise kongremiz İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olup, dileyen katılımcılar online sunum yapabileceklerdir.

Bu yıl ana teması “Barış, Güvenlik ve İşbirliği” olarak belirlenen kongre, Karadeniz hinterlandı içerisinde barış ve güvenliğin başarılı bir şekilde sürdürebilmesi ve yeni meydan okumalar karşısında güçlendirilmesi yönünde işbirliği boyutlarının her yönüyle tartışılacağı bir platform sunmayı amaçlamaktadır.

Küresel güvenlik tehditlerinin hem genişlediği hem de derinleştiği bir dönemde barışın sürdürülebilmesi çok taraflı ve çok yönlü girişimlerin ortaya çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, Karadeniz coğrafyasında kurulmuş olan geleneksel işbirliği mekanizmalarının 21. yüzyılın ilk çeyreğinde işlevlerini ne ölçüde yerine getirebildikleri sorusu, karşı karşıya kaldıkları meydan okumaların düzeyi ve boyutlarının detaylandırılarak tartışılması ve alternatif bakış açıların geliştirilmesi, bölgesel güvenlik ve barışın geleceği açısından merkezi bir öneme sahiptir. Bu yıl yedincisi düzenlenecek olan ve her yıl önemli akademik/politik bulgulara kaynaklık eden Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, hem araştırmacı ve akademisyenleri hem de politika yapıcı ve uygulayıcıları bir araya getiren bir forum olarak bölgenin yeni dinamiklerinin etkin bir şekilde analiz edilmesini, bölgesel sorunların tartışılmasını, iş birliği imkanlarının geliştirilmesini ve derinleştirilip güven artırıcı bir diyalog forumu oluşturulmasını amaçlamaktadır.

7.Mavi Karadeniz Kongresi, Karadeniz Havzası üzerine çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin, yerel ve merkezi yönetimlerde çalışan uzmanlar ile iş dünyası temsilcilerinin siyaset, ekonomi ve güvenlik temalı çalışmaları/sunumları ile katılımlarına açıktır.

Konferans kapsamındaki bütün sunumlar Bildiri Özet Kitabı’nda basılacak ve Bildiri Özet Kitabı tüm katılımcılara verilecektir. Tüm Tam Metin Bildiriler ise konferans sonrası ISBN’li bir E-Kitap olarak yayınlanacaktır.


Konferans Başlıkları

Karadeniz Havzasında barış, güvenlik ve işbirliğinin farklı boyutlarının ele alınacağı kongreye, aşağıda listelenen başlıklar dışında siyaset, ekonomi, ve de diğer sosyal bilimler ile bağlantılı disiplinlerdeki çalışmalar katılabilir.

Yeni Eko-politik ve Jeo-ekonomik Gerçekler Bağlamında Karadeniz’de Güvenlik

Yeni ve Eski Jeopolitik yaklaşımlar, aktörler

Kırım Sonrası Karadeniz’de Değişen Jeopolitik ve Stratejiler

Bölge Ülkelerinin Değişen Askeri Yapıları ve Doktrinleri

Terörizm ve Terörle Mücadele

Küresel Güvenlik, Karadeniz-Kafkas Jeopolitiği ve Ekonomik Açılımlar

NATO ile ilişkiler ve NATO’nun Genişlemesi

Silahlanma, Nükleer Silahlar, Füze Savunma Sistemleri ve Yeni Caydırıcılık

Çin, ABD, Rusya ve diğer Büyük Güçlerin Avrasya Politikaları

Bölgesel Güçler ve Bölgesel Güvenlik

Karadeniz’de Deniz ve Çevre ve İnsani Güvenlik

Karadeniz Havzasında Sınır aşan Çevresel Sorunlar

Karadeniz’de Deniz Güvenliği ve Boğazlar Rejimi

Karadeniz’de İnsani Güvenlik ve Göç-Göçmenler

Enerji ve Enerji Güvenliği

Enerji İhraç Eden Ülkelerin Birlik Stratejileri

Enerji Şirketleri ve Uluslararası İlişkiler

Devletlerin Enerji Tedarik Stratejileri ve Karadeniz’de Komşuluk İlişkileri

Enerji Bağımlılığı ve Dış Politika

Enerji Taşımacılığı ve Boru Hatları

Karadeniz Havzasının Hidro-jeopolitiği

Karadeniz’de Çatışma/Çatışma Çözümleri ve Diplomasi

Karadeniz’de bölgesel krizler ve Kriz Yönetimi

Karadeniz’de Diplomatik İnisiyatifler

Çatışma çözümleri ve Arabuluculuk

Geri