IES’20 Uluslararası İDU Mühendislik Sempozyumu
 
  International IDU Engineering Symposium
  ONLINE
  5-6.ARALIK,2020
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   ONLINE
TARİH   5-6.ARALIK.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://ies.idu.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Uluslararası İDU Mühendislik Sempozyumu – IES’20, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 5-6 ve 10-13 Aralık 2020 tarihleri arasında Microsoft Teams iletişim platformu kullanılarak çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Bu yıl “Sektörde Mühendislik Uygulamaları” ana teması ile gerçekleştirilecek olan sempozyum, mühendislik alanlarında çalışan tüm öğrencilerin, mühendislerin, akademisyenlerin ve diğer bilim insanlarının katılımlarına açıktır.

IES’20’nin amacı, ana temada belirlenen kavramlar çerçevesinde yürütülen araştırma, proje ve uygulamaları tartışmak üzere öğrencileri, araştırmacıları ve bilim insanlarını bir araya getirmektir. Disiplinler arası çalışmaların giderek önem kazandığı günümüzde, farklı uzmanlık alanlarında çalışan araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımlarının sağlanabileceği bir platform yaratmak ve çok disiplinli bakış açısına sahip ortak araştırmaların geliştirilmesini desteklemek temel hedeflerdendir. Sempozyum sonucunda elde edilecek çıktıların, gelecek disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması ve katkı sağlaması beklenmektedir.

Sempozyum Düzenleme Komitesi, siz değerli araştırmacıları ve bilim insanlarını, çalışmakta olduğunuz özgün konular hakkında paylaşım yapmak için IES’20’ye davet etmekten memnuniyet duymaktadır.

Tüm özetler, özgünlüğü, araştırma-uygulama içeriği ve tekniği, derinliği, doğruluğu, konferansa katkısı ve okunabilirliği temel alınarak değerlendirilecektir. Değerlendirme sürecinde yazar ve hakem kimlikleri gizli tutulacaktır. Tüm özet metinler, özet metin bildiri kitabında, tam metinler ise, katılımcıların isteğine bağlı olarak tam metin bildiri kitabında yer alabilecektir. Katılımcıların tercih etmesi halinde çalışmaları tam metin bildiri kitabı yerine İzmir Democracy University Natural & Applied Sciences Journal dergisinde hakem değerlendirmesine alınabilecektir.

Geri