DILET 2020 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim
  Teknolojileri Konferansı
 
 
  3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies
  ONLINE
  10-11.ARALIK,2020
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   ONLINE
TARİH   10-11.ARALIK.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Başkent Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM)

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://dilet.baskent.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sayın Araştırmalar,

3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı – DILET2020, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUZEM) tarafından 10-11 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir. Konferansta çağrılı konuşmacılar, paneller ve bildiri sunumları sanal (virtual) ortamlarda yapılacaktır. Bildiri özetleri ve tam metin bildiriler 978-605-68615-9-8 ISBN nolu bildiri kitabında yayımlanacaktır. Konferans dili Türkçe ve İngilizcedir.

İki yılda bir yapılması öngörülen ve bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz DILET2020 konferansında önceki konferanslarda olduğu gibi uluslararası düzeyde uzaktan eğitim ve yenilikçi eğitim teknolojileri alanında yurt içi ve yurt dışından uzman ve saygın konuşmacıların yer alması hedeflenmektedir.

Konferans kapsamında ele alınabilecek konular aşağıda sıralanmıştır:

Açık ve Uzaktan Eğitim
Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
21. Yüzyılda Dijital Yeterlilikler
Disiplinlerarası Öğrenme Yaklaşımları
Dijital Teknolojiler ve Eğitimde Uygulamaları
Makine Öğrenmesi Yapay Zeka Uygulamaları
Uzaktan Eğitimde Öğretim Tasarımı
Yenilikçi Eğitim Teknolojileri
Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
Uzaktan Eğitimde Akreditasyon
Sosyal Ağlar ve Öğrenme
Konferansımız bu yıl için, Korona virüs nedeniyle tamamen çevrimiçi (online) düzenlenecektir. Çevrimiçi sunum ortamları konferansımız tarafından sağlanacaktır.

Konferansımıza katkı sağlayacak tüm bilim insanlarını, kurumları, öğretmenleri ve öğrencileri davet ediyoruz. Detaylı bilgi, başvuru ve son gelişmeler için http://dilet.baskent.edu.tr adresini takip ediniz.

Saygılarımla

Prof. Dr. Şeref Mirasyedioğlu
BUZEM Merkez Müdürü

Geri