ICDAH2020 Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı
 
  The International Conference on Different Aspects of Health
  ONLINE
  12-14.KASIM,2020
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   ONLINE
TARİH   12-14.KASIM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Rating Academy
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   ratingacademy.com/icdah2020/tr/anasayfa-2/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Araştırmacılar,

Son yıllarda sık yaşanmaya başlayan küresel salgınlar, sağlığın hayatımızdaki yeri ve önemini daha belirgin hale getirmiştir. Sağlık, kişisel durum yanında toplumla ilgili pek çok durumu da derinden etkilemekte; aynı zamanda bunlardan da etkilenmektedir. Bir ülkedeki sağlık sistemleri ve sağlık politikaları ile sağlıktaki iyileşme, ekonomiden siyasete, eğitimden kültüre ve teknolojiden sanata kadar pek çok unsur çerçevesinde şekillenmektedir. Sağlığı, bir insanı veya bir toplumu oluşturan faktörlerden bağımsız düşünmek hatalı olacaktır. O yüzden, topluma ve sağlığa dair sorunları sadece hastalıkların nedenleri, etkileri ve tedavi yöntemlerine göre çözmek mümkün değildir. Sağlığa farklı açılardan bakmak gerekmektedir. Bu bağlamda, tüm bu konu alanlarını konuşmak ve tartışmak adına 12-14 Kasım 2020 tarihleri arasında Uluslararası Farklı Boyutlarıyla Sağlık Konferansı (ICDAH2020) gerçekleştirilecektir. Online olarak yapılacak olan konferanstaki tüm konuşma ve sunumlar YouTube’dan da canlı yayınlanacaktır.

Konferansımız sağlık ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir. Konferansın teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sağlıkçıları, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz. Konferansın dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, dileyen yazarların bildirileri ulusal editoryal kitapta ve uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir. Konferansımız, atama, yükselme ve akademik teşvik kriterlerini bütünüyle karşılamaktadır. Organizasyon komitemiz adına sizleri, Konferansımıza davet etmekten onur duyuyoruz.

En iyi dileklerimizle…

Doç. Dr. Özge UYSAL ŞAHİN & Dr. Öğr. Üyesi Merve ERTOK ONURLU

Kongre Eş-Başkanları

Geri