3. Aşı Okulu
  
  ONLINE
  17-20.EYLÜL,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   17-20.EYLÜL.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Valör Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.asiokulu.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Hekim Arkadaşlarım,

Dünyada etkisini sürdüren COVID-19 pandemisi sebebiyle bu sene 3. Aşı Okulunu sanal ortamda düzenleme kararı almış bulunmaktayız.

Ülkemizde ve dünyada aşılamada son yıllarda büyük gelişmeler olmuş, yeni ve güvenilir aşılar geliştirilmiş, ülkelerin aşı şemasında yer alan aşı sayısı giderek artmıştır. Aşılamanın bir hekimin insan sağlığına yapabileceği en büyük ve etkili hizmet olması gerçeğinin farkına varılması sonucu, hekimlerimizin konuya ilgisi de artarak devam etmektedir. Ancak gerek aşılama konusundaki gelişmelerin baş döndürücü bir hızla ilerlemesi, gerekse de kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi sonucu yanlış ve eksik bilgi sorunu da aşılamadaki gelişmeler ile paralel olarak büyümektedir.

Derneğimiz bilindiği gibi iki yılda bir Ulusal Aşı Sempozyumu ve Ulusal Aşı Çalıştayı düzenlemektedir. Ancak özellikle genç hekimlerimizin bu toplantılardan yeteri kadar yararlanamadığını görüp ilkini 2017 yılında, ikincisini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz Aşı Okulu’muzun üçüncüsü 17-20 Eylül 2020 tarihinde e-okul olarak çevrimiçi düzenlenecektir.

Sizlerin bilgi dağarcığına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek Aşı Okulu’nda ülkemizde ve dünyada aşılama konusu ile ilgili gelişmeler, aşılama ile ilgili olarak karşılaştığımız sorunlar ve bunların çözüm yolları tartışılacaktır. Okul boyunca ülkemizde aşılama konusunda yürütülen faaliyetler, gelecek planları, Ulusal Aşı Programı, program dışı aşılar, geliştirilmekte olan aşılar, dünyadaki gelişmeler ve sizlerin karşılaştığı sorunlar interaktif oturumlarda tartışılacak ve sizlerin sorularınız sorumlular ve konunun uzmanı akademisyenler tarafından cevaplandırılmaya çalışılacaktır.

Sizlerle bilgi alış verişinde bulunmayı ve aşılama konusundaki önerilerinizi alıp değerlendirmeyi amaçlayan Aşı Okulu’na katılmanızı bekler, 17-20 Eylül 2020 tarihlerinde e-okulumuzda buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve başarılı günler dilerim.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Yönetim Kurulu adına,
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan

Geri