2. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi
  2nd International Industrial and Environmental Toxicology Congress
  ONLINE
  18-22.KASIM,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   ONLINE
TARİH   18-22.KASIM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Endüstriyel Toksikoloji Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Symed Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.ietox2020.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
ETOK (Endüstriyel Toksikoloji Derneği)'un 26-29 Ekim 2019 tarihinde düzenlediği 1. Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi bu alandaki profesyonellerin bilimsel bir platformda bir araya gelmelerine olanak sağlamış, aynı zamanda sorunlar, öneriler ve beklentilerin paylaşıldığı bir zemin oluşturmuştur. Gelen yoğun talep üzerine Dernek Yönetim Kurulu tarafından Kongre'nin her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu bağlamda Kongre'nin 2.'nin 18-22 Kasım 2020 tarihinde tekrarlanması kararlaştırılmıştır.

Covid-19 pandemisinin neden olduğu kısıtlılıklar nedeniyle Kongre'nin online olarak webinar şeklinde yapılması planlanmıştır. Zengin bilimsel programı ile alandaki sorunlara ve beklentilere yine tam olarak karşılık vereceği inancındayız. Kongrenin hedefi bu alandaki profesyonelleri ve akademisyenleri bir araya getirmek, son gelişmeler ve yeni ortaya çıkan risklerin tartışılmasını sağlamaktır. Birçok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluş Kongre’ye bilimsel destek kararı almıştır.

Kongremizin bu sene ana teması Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Endüstriyel Toksikoloji ve İş Sağlığı'dır. Kongrenin ana konularının endüstriyel ve çevresel hastalıklar ve kanserler, genotoksisite, nörotoksisite, nanotoksikoloji ve çevresel etkileri, çevresel kirlilik, mesleksel ve çevresel risk değerlendirmesi, önleyici ve koruyucu stratejiler, mesleksel ve çevresel hastalıkların sosyal etkileri ve sağlık sistemleri ile ilişkisi şeklinde olması planlanmıştır. Ayrıca pandeminin sadece insan ve toplum sağlığı açısından değil, çalışan sağlığı açısından da farkındalığın arttırılması gerektiğini işleyen oturumlar da olacaktır.

Kongre’de, talebe bağlı olarak tartışma oturumları ve sektörel oturumlar da düzenlenecektir. Bunun dışında, bilim insanlarının orijinal çalışmalarını sunabilecekleri sözlü sunum oturumları da yapılacaktır.

Sizleri Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi’ne katılmaya davet ediyoruz. Katılımınız ve desteğiniz geleceğe ışık tutacaktır.

Saygılarımızla,

Doç.Dr. Engin TUTKUN

Endüstriyel Toksikoloji Derneği Başkanı

Geri