3. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi
  
  Ankara
  5-6.KASIM,2020
     
KATEGORİ  
Turizm
YER   Ankara
TARİH   5-6.KASIM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB)
-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.turistrehberligikongresi.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılar,

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) tarafından, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi akademik danışmanlığıyla düzenlenecek olan “Ulusal Turist Rehberliği Kongresi” 5-6 Kasım 2020 tarihlerinde başkent Ankara’da gerçekleştirilecektir. Kongrenin teması “MULTİDİSİPLİNER BİR MESLEK: TURİST REHBERLİĞİ” olarak belirlenmiştir. Kongre teması kapsamında turist rehberliği ile ilgili diğer güncel konulara da farklı bakış açısı kazandırılması beklenmektedir. Tam metin bildiri basımının sağlanacağı kongremizin dili Türkçedir. Kongremizde bildiriler özet ve tam metin olarak çağrılacaktır.

Seçilen bildiriler, kongre bildiri kitabı haricinde (e-ISBN), tam metin olarak
• Turist Rehberliği Dergisi (TURED) (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tured ) ,
• Adnan Menderes University Journal of Travel and Tourism Research (JTTR) (http://www.site.adu.edu.tr/jttr/ ),
• Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi (https://dergipark.org.tr/tr/pub/ahbvtfd) Dergisi ,
• Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (GTAD) (https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad)
• Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi (TURNAD) ( http://turnad.org/ )
dergilerinde ilgili dergilerin yazım kurallarına uygun olması halinde hakem sürecinden sonra yayınlanacaktır.

Siz değerli bilim insanlarını ve turizm profesyonellerini TUREB’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan kongremizde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyacağız. Ankara’da görüşmek dileğiyle.

Geri