19. Nefroloji Kış Okulu
  
  Girne / K.K.T.C.
  3-6.EYLÜL,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   Girne / K.K.T.C.
TARİH   3-6.EYLÜL.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Türk Nefroloji Derneği
ETKİNLİK MERKEZİ   Elexus Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Serenas Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://nefrolojikisokulu.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli meslektaşlarımız,

Türk Nefroloji Derneği (TND) 19. Nefroloji Kış Okulu, 3-6 Eylül 2020 tarihleri arasında Elexus Hotel & Kongre Merkezi, Girne, K.K.T.C.’de düzenlenecektir.

Nefroloji Kış Okulları, özellikle diyaliz ile ilgili en güncel bilgileri Türkiye genelindeki diyaliz ile uğraşan hekim kitlesine ulaştıran “Gerçek Eğitim Kursu” niteliğiyle derneğimizin eğitim alanındaki en önemli faaliyetlerinden birisini oluşturmaktadır. Ağırlıklı olarak diyaliz ile ilgili temel konuların ele alındığı ve günlük pratikte sık karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bu program ile 2002 yılından beri diyaliz ile uğraşan hekimlerin sürekli eğitimine önemli katkı sağlanmaktadır.

Nefroloji alanındaki eğitim gereksinimlerini daha etkin şekilde karşılamak ve katılımcıların toplantıdan daha fazla yararlanmalarını sağlamak amacıyla geçen yıl Nefroloji Kış Okulu’nun kapsamı ve düzenlenme şeklinde önemli değişiklikler yapıldı. Toplantının kapsamı ve hedef kitlesi diyaliz dışı oturumlar eklenerek genişletildi, bu şekilde diyaliz dışı konularda eğitim gereksinimi olan hekimlerin de toplantıya katılımları sağlandı. Ayrıca, eğitici merkezli eğitim etkinliklerinden öğrenen merkezli eğitim etkinliklerine geçildi, okul programında özellikle öğleden sonra kuşağında olgu tartışması, sorun çözümleme, pratik uygulama gibi küçük gruplarla yürütülen öğrenen merkezli interaktif eğitim etkinliklerine yer verildi. Toplantı sonrası alınan geribildirimlerde bu yeni formatın büyük beğeni topladığı gözlendiğinden, 19. Nefroloji Kış Okulu da geçen yılkine benzer şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Toplantıya, Türkiye’nin her yöresinden nefroloji uzmanları, nefroloji araştırma görevlileri, iç hastalıkları uzmanları, pratisyen hekimler ve hemşirelerin yoğun katılımını beklemekteyiz.
Ekte, “TND 19. Nefroloji Kış Okulu” ile ilgili sponsorluk aktiviteleri ve ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgiyi içeren dosyayı bilgilerinize sunuyoruz. Toplantının, ancak sizlerin yoğun desteği ile amacına ulaşacağı ve gerçek bir nefroloji okulu olma şansını yakalayacağı inancındayız.

Toplantımızda sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Kenan ATEŞ
Türk Nefroloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Geri