11. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi
 
  11th International Congress on Health and Hospital Management
  Antalya / Aksu
  16-19.ARALIK,2020
     
KATEGORİ  
Sağlık
YER   Antalya / Aksu
TARİH   16-19.ARALIK.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Sağlık Akademisyenleri Derneği
-Integrated Solution for Healthcare Quality LLC (ISHQ)

ETKİNLİK MERKEZİ   Sherewood Exclusive Otel
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Dünya Kongre
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.hsyk-antalya.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Meslektaşlarım,

Sizleri 11. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresine davet etmekten mutluluk duyarız. Bu yılın kongre Ana teması ‘Sağlık Kuruluşlarında Salgın, Afet, Acil Durum ve Kriz Yönetimi’ olacaktır. Kongremiz 16 - 19 Aralık, 2020 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecektir. Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı beklediğimiz bu yılki kongremizin, birçok sunum, tartışma ve yeni bilgilerle diğer kongrelerimizden daha yoğun ve verimli geçeceğini düşünmekteyiz.

Salgınlar, deprem gibi doğal afetler toplumları çok yönlü olarak etkileyen ve olumsuz bir dizi gelişmeyi de tetikleyen olaylardır. Gerek, halen içinde olduğumuz ve hayatımızı 2020 yılı içerisinde tamamen değiştiren Covid-19 salgını gerekse insan kaynaklı teknolojik afetler ve kazalar , ya da doğa kaynaklı afetler günümüzde oldukça sık bir periyotta meydana gelmektedirler. Bununla birlikte toplumların salgın gibi acil durumlar doğal afetler karşısında kırılganlığının ve etkilenme alanlarının arttığıda söylenebilir. Dolayısıyla salgın, doğal afetler ve diğer acil durumların sadece ülke veya hükümetler bazında değil kurumsal bazda da ele alınması ve yönetilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Salgınlar, doğal afetler ve diğer acil durumlar toplumu bütün yönleriyle etkileyen, insan ve toplumların kapasitesini aşan olaylardır. Acil durumlar etkiledikleri alan ve bölgede yaşayan canlı cansız bütün varlıkları, normal yerleşim alanlarını, endüstriyel alanları aynı anda etki altına alır. Bunun ötesinde bireyin çevresindeki normal ve düzenli ilişkilerini de olumsuz yönde etkilerler. Bu etkileme biçiminden dolayı neredeyse bir yıldır deneyimlediğimiz Corona salgını örneğinde olduğu gibi, acil durumlar tetikleyici ve zincirleme gelişen pek çok olumsuz olaylara neden olabilirler. Bu nedenle, acil durumların neden olduğu hasar ve zararlar tahminlerin çok üstündedir. Bu kadar önemli olması acil durumların sadece ülke veya hükümetler bazında değil kurumsal bazda da ele alınması ve yönetilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla sizler, sağlık kuruluşlarının her kademesinde görev yapan sağlık çalışanları acil durum yönetimi konusunda bilgi sahibi ve hazırlıklı olma sorumluluğu taşımaktasınız. Acil durum yönetimi, acil durumdan hemen sonra başlayarak, etkilenenlerin tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim sürecini kapsar. Yani aynı zamanda bir çeşit kriz yönetimidir.

İçinde yaşadığımız dönem, büyük salgınların, insan kaynaklı afetlerin ve doğal afetlerin yaygın olarak arttığı bir trend göstermektedir. Bu artış bir yönüyle salgınların, doğal afetlerin meydana geliş sıklıklarıyla; bir diğer yönüyle de toplumun afetler açısından kırılganlığına ve tehlikeye açık hale gelmesiyle ilgilidir. Covid-19 salgınında çok başarılı bir performans gösteren başta sağlık kuruluşları olmak üzere toplum içinde yer alan her türlü organizasyonun acil durumlar için hazırlıklı olması ve bu kırılganlığı minimum düzeye indirmesi hem ülke ekonomisi hem de insan hayatının korunması bakımından önemli görülmektedir.

Bu nedenle kongre süresince "Sağlık Kuruluşlarında Salgın, Afet, Acil Durum ve Kriz Yönetimi" ana teması bağlamında öncelikle toplum düzeyinde büyük salgınlar ve afetler nasıl yönetilir, toplum sağlığı nasıl korunur, düşük maliyetli yüksek bakım kalitesi nasıl elde edilir, sağlık finansmanı kanun ve yönetmelikleri, sağlık turizmi tartışılacaktır. Ancak bu konular kongre süresince tartışılacak konulardan sadece birkaçıdır.

Kongremiz 3 gün boyunca, toplum sağlığını koruyucu ve iyileştirici, kaliteyi arttırıcı ve hasta güvenliğini sağlayıcı yöntem ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır. Ayrıca bu kongre, katılımcılara daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, kongre süresince sizler hizmet sunan ve hizmeti alanların bakış açıları doğrultusunda sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Bu uluslararası kongreyi zenginleştirebilmek adına lütfen bize fikirlerinizi, bildirilerinizi ve araştırmalarınızı gönderin. Sizleri bu yılki Kongremize bildirili ya da sadece katılımcı olarak yeni bilgiler kazanmaya ve Türkiye’nin en güzel illerinden bir olan Antalya’nın ve kongrenin gerçekleşeceği Antalya’nın en iyi otellerin de biri olan Sherwood-Lara hotel’in mükemmel ortamının tadını çıkarmaya davet ediyoruz.

Sizleri Antalya’da ağırlamaktan mutlu olacağız.

Saygılarımızla

Prof. Dr. Seval AKGÜN, MD, PhDs
Kongre Başkanı
TÜRKİYE


Prof. Dr. Rashid Bin Khalfan AL ABRI, MD, FRCS, MBA,
Kongre Eş-Başkanı
UMMAN SULTANLIĞI

Geri