ISHAD 2020 4. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu
 
  4th International Natural Disasters and Disaster Management Symposium
  ONLINE
  24-25.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   ONLINE
TARİH   24-25.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Akademik Platform
-Bursa Teknik Üniversitesi
-Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.ishad.info/tr//
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sempozyum Konuları:

Afet Lojistiği Planlama ve Koordinasyonu
Afete Duyarlı Kentleşme
Afetlerde Bilgisayar ve Teknoloji Kullanımı
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Doğal Afetlerde Risk Analizi Ve Afet Yönetimi
Hidro-Meteorolojik Afetler
İklim Değişikliği
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Riskler
Sismik Tehlike Analizi
Sivil Savunma
Ulaşım Şebeke Güvenliği Ve Güvenilirliği
Yangın
Zemin Problemleri
Afet İletişimi
Afet Ve Sağlık Yönetimi
Kabul edilen bütün bildiriler Academic Perspective Procedia dergisinde DOI numarası ile yayınlanacaktır. Dergi EBSCO ve Google Akademik tarafından taranmaktadır.


Geri