3. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
  
  İzmir
  10-12.ARALIK,2020
     
KATEGORİ  
Tıp Kongreleri
YER   İzmir
TARİH   10-12.ARALIK.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Ege Üniversitesi
-Hacettepe Üniversitesi
-Türk Diyabet Vakfı
-Türkiye Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği

ETKİNLİK MERKEZİ   Hilton İzmir
ORGANİZATÖR KURULUŞ   Motto Turizm
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.diyabetteknolojileri.com/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Katılımcılarımız,

Diyabet tedavisi giderek daha karmaşık hale geliyor. Bir yandan hastalık insidansı artıyor, öte yandan yeni tedavi seçenekleri katlanarak artıyor. Fakat gerek hastalığın önlenmesi, gerekse glisemik kontrol açısından hala hedeflediğimiz yere ulaşabilmiş değiliz.

İnsülinin keşfinin 100. yılına ulaştığımız yılda halen diyabet yönetimini, değiştirebilecek bir keşif, henüz gerçekleşmedi. Özellikle son 10 yılda, diyabetle mücadelemizi kolaylaştıracak çok önemli teknolojiler geliştirildi. Yeni glukoz ölçüm yöntemleri, insülin infüzyon sistemleri, kapalı devre uygulamalar ve yeni insülinler aslında hep diyabetle mücadelemizi iyileştirmek, verimimizi arttırmak için tasarlandı. Fakat diyabet teknolojileri de giderek karmaşıklaşıyor. Yoğun gündemimizde, çocuk ve erişkin endokrin uzmanları olarak, Türkiye’de bir araya gelip, diyabet tanı ve tedavisinde kullanabileceğimiz teknolojik gelişmeleri gözden geçiriyoruz.

Avrupa İleri Diyabet Teknolojileri ve Tedavileri Kongresi’nden ilham alarak 2015 yılında “Diyabet Teknolojileri Kursu” olarak önce Ankara, ardından İzmir’de gerçekleştirdiğimiz, çocuk ve erişkin endokrinologları, diyabet eğitim hemşireleri ve diyetisyenlerimizi bir araya getirdiğimiz toplantılarda, ulusal kongrelerimizde çok da derinine inip tartışmaya fırsat bulamadığımız iki konuya odaklanmıştık: insülin pompaları ve devamlı glukoz monitorizasyon sistemleri. Katılımcılarımızın olumlu geri bildirimlerinden, böyle bir etkinliğe ihtiyaç olduğunu, yalnızca diyabetolojideki teknolojik gelişmelere odaklı bir güncellemenin rutin klinik uygulamalarımızda önemli bir boşluğu doldurduğunu tespit etmiştik. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalları olarak, Türk Diyabet Vakfı ve Türkiye Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği işbirliğiyle, bu etkinlikleri bir sempozyuma dönüştürerek devam ettiriyoruz.

10-12 Aralık 2020’de İzmir’de gerçekleştirmeyi planladığımız “3. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu’na katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Saygı ve selamlarımızla,

Sempozyum Başkanları

Prof. Dr. Damla Gökşen
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet
Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Selçuk Dağdelen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Endokrinoloji Ana Bilim Dalı

Geri