UYMS 2020 14. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu
 
  14th Turkish National Software Engineering Symposium
  ONLINE
  7-9.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   ONLINE
TARİH   7-9.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İstanbul Okan Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.okan.edu.tr/UYMS2020/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Sempozyum bu yıl tümüyle uzaktan, çevrim içi olarak yapılacaktır.

Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu (UYMS), Türkiye yazılım sektörü ile bu alanda çalışan akademisyenleri bir araya getirerek yazılım mühendisliğindeki son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşılmasını sağlayan bir platformdur. 2003 yılından bu yana gerçekleştirilen UYMS, küresel ölçekte önemi gün geçtikçe artan bu alandaki gelişmelerin paylaşıldığı bir ortam sağlamasının ötesinde, ulusal yazılım mühendisliği teknolojisi ve araştırmalarının geleceğinin şekillenmesinde etkin rol oynamaktadır.Sempozyumun bu sene de tüm katılımcıların yararlanacağı geniş bir içerik taşıması hedeflenmektedir.

14. UYMS, 7-9 Ekim 2020 tarihlerinde İstanbul Okan Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirilecek, açılış oturumuna, davetli konuşmacı olarak, halen Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. Mehmet Akşit katılacaktır.

Sempozyuma Yazılım Mühendisliği alanına ilişkin, özgün sonuçlar içeren tüm kavramsal, kuramsal ve uygulamalı çalışmalar davetlidir. Bu kapsamda Teknik ve Bilimsel Bildiriler, Deneyim Bildirileri ve Eğitim Seminerleri kategorilerinde bildirilerinizi bekliyoruz. Sempozyumun bildiri ve sunum dili Türkçe ya da İngilizce olup, bildirilerin başına İngilizce ve Türkçe özetlerin eklenmesi beklenmektedir. Teknik bildiriler tam metin üzerinden, Program Kurulu üyesi üç tarafsız hakem tarafından yazarların hakem kimliği bilgisine sahip olmadıkları “single-blind peer-review” ilkeleri uyarınca değerlendirilmektedir. Kabul edilen ve sunulan tüm bildiriler IEEE Xplore Digital Library'e sunulacak, çevrimiçi bildiri kitapları sayfasında yayımlanacak, ayrıca seçilen bildiriler, dergi makalesi olarak ULAKBİM TR dizinindeki EMO Bilimsel Dergi’nin UYMS 2020 Özel Sayısında yayımlanmak üzere değerlendirilecektir.

UYMS 2020’nin ana ilgi alanları, tartışılabilecek konular bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, aşağıda listelenmiştir:

Yazılım Gereksinim Mühendisliği
Yazılım Mimarisi
Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılım
Sistemleri Mühendisliği
Dağıtık Yazılım Mühendisliği
Mobil Yazılım Mühendisliği
Model Güdümlü Yazılım Geliştirme
Yazılım Üretim Hatları
Yenilikçi Yazılım Uygulamaları ve Çözümleri
Çevik Yaklaşımlar ve Çevik Yazılım Geliştirme
Yazılım Geliştirme Araçları
Yazılım Proje Yönetimi
Yazılım Süreçleri, Süreç İyileştirme
Yazılım Risk Yönetimi
Yazılım Konfigürasyon Yönetimi
Yazılım Kalite Güvencesi ve Yönetimi
Yazılım Sınama ve Doğrulama
Yazılım Kalite Özellikleri
Yazılım Güvenliği
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
Açık Kaynak Yazılım Teknolojileri
Yazılım Evrimi ve Bakımı
Yazılım Ölçümü
Yazılım Analitiği
Deneysel Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği Eğitimi
Yazılım Politikaları ve Yazılım Etiği


UYMS 2020’de, ana konferans ile birlikte belirtilen alt alanlar için de bildiriler kabul edilmektedir. Bu alt alanlardaki bildiriler de yine konferans bildiriler kitabında yayımlanacaktır. Program komitesi aynı kapsamda bulunan bildirilerin ana konferans ve alt alanlar arasında dağıtım hakkını saklı tutar.

Geri