2. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu
 
  2nd International Symposium on Sociology of Religion
  Ankara
  22-24.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Din
YER   Ankara
TARİH   22-24.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://issrtr.org/tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Dünyanın hemen her noktasında yaşanan hızlı teknolojik, ekonomik, siyasal değişimler din ve toplum arasındaki inişli çıkışlı ilişkinin seyrini değiştirmektedir. Bu değişimler toplumların din anlayışlarını ve dinin toplumsal hayattaki karşılıklarını derinden etkilemekte, buna ek olarak, dinin konumunu ve dinî grupların sosyal/siyasal düzeydeki etkilerini araştırmacıların ilgi odağı haline getirmektedir. Bu dönüşümleri anlamak isteyen sosyal bilimciler “din”in toplumsal tezahürlerini mercek altına almaktadırlar.

Bu sebeple, din sosyologlarının ve bu alanda çalışma yapan araştırmacıların bir araya gelebilmesi, farklı bilimsel yöntemlere sahip çalışmaların paylaşılması, tecrübeli hocaların genç nesle tecrübe aktarımı yapması ve alanın sorunlarının masaya yatırılması için bir buluşma platformuna ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca mütevazı bir katkı olarak 22-24 Ekim 2020 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde ve Aksaray Üniversitesi’nin destekleri ile II. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Alanın gelişimine ve bu alanda çalışma yapan akademisyenlerin etkileşimine katkı yapacağı umuduyla, ilgilileri davet ediyoruz.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Ali Kirman

Geri