TURQUA 2020 9. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu
 
  9th Quaternary Symposium of Turkey
  ONLINE
  20-23.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Bilim
YER   ONLINE
TARİH   20-23.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   İstanbul Teknik Üniversitesi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.turqua.itu.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli yerbilimciler,

20-23 Ekim 2020 tarihleri arasında İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 9'uncusu düzenlenecek olan Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2020)'e katılmanız bizi onurlandıracaktır. Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi, güncel konularda atölye ve arazi çalışmaları yapmayı, davetli konuşmacıların vereceği seminerlerle fikir alışverişinde bulunmayı hedeflediğimiz sempozyuma vereceğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür eder, katılımlarınızı bekleriz.

Önemli tarihler:
Bildiri özeti gönderme son tarihi: 15 Şubat 2020
Değerlendirme geri bildirimi: 28 Şubat 2020
Erken Kayıt için son tarih: 30 Ağustos 2020
Sempozyum tarihi: 20-23 Ekim 2020

Atölye: Paleoklimatolojide “R” destekli veri analizi (20 Ekim 2020, 9.30 -12.30)
Atölye: Kuvaterner Palinolojisine Giriş (20 Ekim 2020, 14.00-1700)
Kurs : Tektonik olarak aktif kıyılarda saha evriminin modellenmesi: Yüzey deformasyonu ve morfometri için yeni bir araç, Terracem (20 Ekim 2020)

http://www.turqua.itu.edu.tr

Saygılarımla.

Düzenleme Kurulu adına
Prof.Dr. Cengiz Yıldırım

Geri