7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu
 
  7th International Communication Days
  ONLINE
  21-23.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
İletişim
YER   ONLINE
TARİH   21-23.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   https://ifig.uskudar.edu.tr/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla ve düzenli olarak yapılmakta olan Uluslararası İletişim Günleri'nin yedincisinin Dijital Çağda İletişim Eğitimi başlığıyla 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Ancak dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle planlanan tarihte gerçekleştirilemeyen sempozyumun ileri bir tarihte ve de çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu karara bağlı olarak sempozyum başvuru sürecine ilişkin tarihler ve katılım ücreti bilgileri güncellenmiştir.

2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen; dijital bağımlılık, dijital kültür, dijital dönüşüm gibi temalarla düzenlenen sempozyum dizisi ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi görmektedir. Katılımcı sayısı her yıl artan Uluslararası İletişim Günleri, YÖK ve TÜBİTAK’ın uluslararası bilimsel etkinlik kriterlerine uygundur. Geçen yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri’nin uluslararası bilimsel etkinlik kategorisinde TÜBİTAK desteği alması da bunu göstermektedir.

7. Uluslararası İletişim Günleri kapsamında düzenlenecek olan uluslararası sempozyumun bu yılki ana başlığı “Dijital Çağda İletişim Eğitimi” olarak belirlendi. Dijitalleşmenin medya sektöründe önemli dönüşümlere yol açtığı çağımızda bu sektöre eleman yetiştirmekte olan eğitim kurumlarının da bu dönüşüme uygun bir eğitim anlayışı geliştirmeleri kaçınılmazdır. İletişim fakültelerinde başlatılan akreditasyon süreçleri yükseköğretim kurumlarında mükemmeliyet standartlarına ve çağın gereklerine uyum çabalarının göstergesidir. İletişim eğitimine temel oluşturan müfredatın dijitalleşmenin gerekleri doğrultusunda güncellenmesi, eğitim öğretim araç, gereç ve tekniklerinin yeniden planlanması önem taşımaktadır. İletişim eğitimi veren kurumların çağa ayak uydurmaları hem sektörün beklentilerini karşılamak hem de yetiştirilen öğrencilerin mesleki başarıları açısından önemlidir. Ayrıca son aylarda dünyayı saran küresel salgınla birlikte dijital iletişim teknolojilerinin önemi çok daha güçlü biçimde hissedilmiş olup dünyanın bundan sonraki gidişatında da merkezi rolde olacakları açıklık kazanmıştır. Dolayısıyla da dijital çağda iletişim eğitimini tartışmak şimdi artık çok daha elzem hale gelmiş bulunuyor.

7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu’nda da iletişim eğitiminin tüm yönleriyle ele alınarak mevcut duruma ilişkin değerlendirmeler yapılarak ve de geleceğe ilişkin öneriler geliştirilerek katkı sunulması amaçlanmaktadır. Sempozyumda ortaya konulacak görüş ve düşünceler ilgili çevrelerle paylaşılacak, söz konusu katkıların uygulamaya dönüştürülmesi için çaba gösterilecektir.

Üç gün sürecek olan 7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu’na aralarında Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Prof. Dr. Maureen Ellis, Prof. Dr. Erik Knudsen, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Prof. Dr. Oya Tokgöz, Doç. Dr. Salvatore Scifo ve Emre Kızılkaya’nın da yer aldığı yurt içi ve yurt dışından alanda tanınmış önemli akademisyenler katılacaktır. Önceki yıl olduğu gibi bu yıl da sempozyum kapsamında düzenlenecek oturumlara alanda tanınmış akademisyenler moderatörlük yapacaktır.

7. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, davetli konuşmacıların yanı sıra bildiri ve poster başvurularına da açık olan, uluslararasılık kriterlerine uygun, kör hakemli bilimsel bir etkinliktir. Etkinliğin bilim danışma (hakem) kurulunda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli üniversitelerden önemli bilim insanları yer almaktadır.

Sempozyum, aşağıda belirtilen temaları kapsamakla birlikte bunların dışındaki ilişkili konu önerilerine de açıktır.

İletişim eğitimi ve akreditasyon
Dijital çağda iletişim bilimlerini yeniden düşünmek
Dijital çağda gazetecilik eğitimi
Dijital çağa radyocu yetiştirmek
Dijital çağa televizyoncu yetiştirmek
Dijital çağın sineması ve sinemacısı
Yeni medya eğitimi
Dijital çağda halkla ilişkiler eğitimi
Dijital çağda reklam ve reklamcı
Dijital çağda görsel iletişim tasarımı eğitimi
Dijital çağda iletişim sanatları eğitimi
İletişim eğitimi ve yapay zekâ
Dijital çağda medya sektörü: gereksinimler, beklentiler
Salgın dönemleri ve çevrimiçi eğitim
Dijital çağda kriz iletişimi ve eğitimi
Gönderilecek bildiri özetleri Sempozyum Bilim Kurulunda yer alan hakemler tarafından değerlendirilecek, kabul edilen çalışmalar bildiri özet kitapçığında basılacaktır. Bildiri tam metinleri ise elektronik ortamda yayımlanacak olan Sempozyum Bildiri Kitabında yer alacaktır. Bildiri özet metinlerinin en fazla 250 sözcük, bildiri tam metinlerinin en fazla 7500 sözcük olması, metinlerin hazırlanmasında Etkileşim Dergisi yazım kurallarının dikkate alınması gerekmektedir.

Bildiri özeti ve poster başvuruları için son tarih 30 Haziran 2020’dir. Tüm başvurular sempozyum websitesi üzerinden yapılacaktır. Kabul edilen çalışmalar 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bildiri ve posterlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler.Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR

Düzenleme Kurulu Başkanı

Üsküdar Üniversitesi

İletişim Fakültesi Dekanı

Geri