IAEC'20 Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı
  International Automotive Engineering Conference
  ONLINE
  9-12.KASIM,2020
     
KATEGORİ  
Mühendislik
YER   ONLINE
TARİH   9-12.KASIM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
-Otomotiv Sanayii Dernepi
-Otomotiv Teknoloji Platformu
-TAYSAD
-SAE International Society of Automotive Engineers

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   www.iaec.ist/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
OİB, OSD, OTEP, TAYSAD tarafından SAE işbirliği ile 2016 yılından bu yana her sene farklı bir ana tema ile organize edilen ‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, 5. kez düzenleneceği 2020 yılında yaşamakta olduğumuz küresel pandemi nedeniyle bu kez fiziki etkinlik yerine sanal platformda Video Konferans şeklinde gerçekleştirilecektir.

‟Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı - IAEC”, otomotiv sanayiinde mühendislik konularında atılması gereken adımları ve mühendisliğin otomotiv sanayindeki mevcut dinamikleri ile uluslararası alanda uzman görüşlerinin teknik bir perspektif ile katılımcılara aktarmayı amaçlamaktadır.

Ülkemizin lider sanayi grupları arasında yer alan ve ülke ekonomisine çok önemli katkıları olan otomotiv sanayiinde;
Mühendislik, Ar-Ge ve inovasyon yeteneğinin geliştirilmesine,
Üniversiteler ve endüstri arasındaki işbirliğinin desteklenmesine,
Ürün geliştirme ve inovasyon kapasitesini artırmak için ulusal ve uluslararası düzeyde mühendislik şirketleri aracılığıyla alternatif kaynakların kullanımının teşvik edilmesine
gereksinim duyulmaktadır.

Bu ihtiyaca paralel eğitim ve geliştirme faaliyetleri, hem araştırma hem de mühendis kadroları için gereklidir.

IAEC, bu amaç ve gerekliliklere dayanarak, otomotivdeki mühendislik ve ARGE faaliyetlerine yön verme, algı yönetimi ve bilgi paylaşımı için düzenlenmektedir.


IAEC’20, 9-12 Kasım 2020 tarihleri arasında 4 güne yayılmış bir etkinlik takviminde, ana tema olarak belirlenen “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” içeriğinde yer alan ilginç konu ve uzman konuşmacılarıyla otomotiv mühendisliği alanında dünyadaki gelişmeleri Türk Otomotiv Sanayi ile paylaşmaya ve gelişime katkıda bulunmaya devam edecektir.

4 gün süresince, günün çeşitli zaman dilimlerine yayılmış olan program yapısıyla video konferans platformu üzerinden gerçekleşecek olan konferansımızda, “Bağlantılı Araçlar ve Akıllı Altyapı” ana teması çerçevesinde “Kolaylaştırıcılar - Nesnelerin İnterneti ve 5 G”, “ Veri Yönetimi, Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik”, “Bağlantılı Araçlarda İletişim Güvenliği”, “Otonom Araçlar”, “OPINA Projesi Tanıtımı” “Akıllı Şehirler”, “Bağlantılı Elektrikli Araçlar”, “Eğitim ve Ar&Ge” konularına odaklanılacaktır.

SAE International (Society of Automotive Engineers) konferansı desteklemektedir.

Geri