SENEX 4. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi
 
  4th Congress of Aging Studies for Graduate Students
  Antalya
  30-31.EKİM,2020
     
KATEGORİ  
Eğitim
YER   Antalya
TARİH   30-31.EKİM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   Akdeniz Üniversitesi
ETKİNLİK MERKEZİ   Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.senexkongre.com/tr/anasayfa/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Senex: IV. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi; yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektiflerinden inceleyen lisansüstü araştırmacıları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedeflemektedir.

Kongre Teması

Senex kongrelerinin ilkinde ve ikincisinde, yaşlıların, sağlık, bakım, eğitim, gelir ve sosyal ilişkiler gibi başlıca faktörler etrafında mevcut koşulları ele alınarak tartışılmıştı. Krizler, eşitsizlikler ve demografik dönüşümün gündelik hayata yansımalarının tartışıldığı ilk iki Senex kongresinin ardından, üçüncü Senex kongresinde tüm kuşakları ve geleceği tartışmak oldukça önemliydi. 2019 yılında gerçekleşen üçüncü Senex kongresinde "Yaşlanan kuşakları gelecekte neler beklemektedir?" sorusu etrafında, bulguya dayalı, kavrayışçı ve ilişkisel bir perspektif sunmak, disiplinler arasında işbirlikleri oluşturarak yaşlanma alanına etkin bir bakış geliştirmek üzere güncel araştırmalar tartışıldı.

30-31 Ekim 2020 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Senex kongrenin ana teması ise “Kapsayıcı Toplum” olarak belirlenmiştir.

Birleşmiş Milletler’in Sosyal Kalkınma İçin Dünya Buluşması, çeyrek yüzyıl önce Kopenhag’da toplandığında kapsayıcı toplumu şöyle tanımlıyordu: “herkes için toplum, her bir bireyin hakları ve sorumluluklarıyla birlikte aktif bir rol üstlendiği toplumdur”. Böylesi bir toplum, temel özgürlüklere ve insan haklarına özen gösterilen, kültür ve inanca dair çeşitliliğin ve sosyal adaletin sağlandığı, kırılgan ve dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılandığı, hukukun üstünlüğünün ve demokratik katılımın güvence altına alındığı bir toplum idealine dayanır. Aynı zamanda kapsayıcı toplum, eşitsizlikleri törpülemek, ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiş sosyal politikalarla donatılan, herkesi kucaklayan esnek ve hoşgörülü bir toplumdur.

Bugünden tam 25 yıl önce kapsayıcı bir toplum tanımlanırken, toplumsal cinsiyete, sınıfa, etnisiteye, kuşaklara ve coğrafyaya bağlı eşitsizliklerin üstesinden gelinmesi vadediliyordu. Bununla birlikte, toplumdaki tüm kurumların kapsayıcı ve eşitlikçi hizmet anlayışıyla donatılmasının gereği vurgulanıyordu. Sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma sürdürülebilir bir denge içinde olmalıydı.

Bugün, kapsayıcı toplum idealinin tanımlanmasından tam çeyrek yüzyıl sonra, ortaya konulan vaatlerin ne kadarı gerçekleşmiştir? İnsan hakları, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, sosyal, ekonomik ve politik katılım, sivil toplum girişimleri, kamu yatırımlarının şeffaflığı, bilgiye eşit erişim, teknoloji, refahın ve kaynakların adil dağılımı, eğitim, sağlık ve güvenlik, çevre, mekan, tasarım ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları düşünüldüğünde Türkiye’de kapsayıcı bir toplum önündeki sorunlar veya olanaklar nelerdir? Toplumdaki tüm kuşaklar için, geleceğe bırakılabilecek kapsayıcı bir toplum ideali ne olabilir?

Tüm bu sorular ve daha fazlası, hızlı yaşlanma sürecindeki bir toplumun çocukları, gençleri, yetişkinleri ve yaşlıları, kısacası günümüz kuşakları ve onların geleceği için, kapsayıcı toplum teması altında Senex kongresinde tartışmaya açılıyor. Sosyal, idari ve beşeri bilimler, sosyoloji, psikoloji, gerontoloji, sosyal hizmetler, iletişim, iktisat, kamu yönetimi, tarih, felsefe, coğrafya, arkeoloji, turizm, sanat, hukuk ve mimari gibi disiplinlerin, kapsayıcı toplum başlığında söyleyecekleri tüm sözleri için Senex kongre sizleri 30-31 Ekim 2020 tarihlerinde Antalya’ya, Akdeniz Üniversitesi’ne davet ediyor.

Senex: IV. Lisansüstü Yaşlılık Çalışmaları Kongresi’nde, lisansüstü çalışmalarını sürdüren genç bilim insanları güncel araştırmalarına ait bilgileri ve bulguları paylaşacaklardır. Böylece;
1. Halen lisansüstü çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren genç bilim insanları için yaşlanma ve yaşlılık alanında ufuk açıcı çalışmaların özendirilmesi;
2. Yaşlanma çalışmaları alanında, sosyal inovasyonun desteklenmesi,
3. Yaşlanma çalışmaları alanında aktif olan deneyimli bilim insanları, profesyoneller ve genç araştırmacılar arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi;
4. Genç bilim insanlarının yaşlanma çalışmaları bağlamında düzenli olarak bir araya gelerek, bilimsel bir ağ oluşturması hedeflenmektedir.

Geri