ENSCON’20 Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi
 
  International Congress of Energy, Economy and Security
  ONLINE
  14-15.KASIM,2020
     
KATEGORİ  
Multidisipliner
YER   ONLINE
TARİH   14-15.KASIM.2020
DÜZENLEYEN KURULUŞ   -İstanbul Ticaret Odası
-Çeşitli Kurum ve Üniversiteler

ETKİNLİK MERKEZİ   ONLINE
ORGANİZATÖR KURULUŞ  
ETKİNLİK WEB SAYFASI   http://www.enscon.org/
DAVET KONAKLAMA LİNKLER İLETİŞİM
Değerli Biliminsanları,


İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu Bürsou (ICVB), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, İstanbul Gaz Dağıtım AŞ (İGDAŞ), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve INCEIF gibi muteber paydaşlarımızla, siz değerli bilim insanlarını 14-15 Kasım 2020 tarihleri arasında ONLINE International Congress of Energy, Economy and Security (Uluslararası Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi) (ENSCON’20) kongremize davet ediyoruz. Kongremiz, gerek yurt içi ve gerekse küresel ölçekte bir çok üniversite ve kuruluştan araştımacıların ve uygulayıcıların bir araya gelerek güncel konular ve bilimsel eserler üzerinde tartışmaları yanında, bilgi paylaşımı ve yeni fikirlerin ortaya konması için olağanüstü bir ortam ve imkanlar sunacaktır.

Enerji, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve ekonomisi gibi alanları kapsayan kongremizin konu başlıkları ayrıntılı bir biçimde ilgili sekmede yer almaktadır.
Kongremize, sözlü ve poster bildiri ile katılım yapılabilmektedir.
İlgili alana giren, ancak konu başlıkları arasında yer almayan içeriğe sahip bildiler de ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.
Bildirilerin kabulüne ilişkin değerlendirme süreci en geç 5 gün içinde tamamlanarak bilgilendirme yapılacaktır.
Başvurularınızı, özet bildirilerinizin değerlendirme sonucu tarafınıza iletildikten sonra katılım ücretinizi ödediğinizi gösterir banka dekontu görselini ve imzalı kayıt formu görselini "Başvurularım" sekmesinde ilgili alanlara yükleyerek tamamlayabilirsiniz.
ENSCON'20 kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Özet ve tam metin bildirilerinizi ister Türkçe, ister İngilizce olarak sunabilirsiniz. Sunum dilinde tercih tamamen siz değerli katılımcılara aittir.

Geri